Literatuur en bronnen

Boeken over:
Internet Algemeen
Webprojectmanagement
HTML
Webdesign
JavaScript
ActionScript
Webserverbeheer
Serverside-Scripting
  26   boeken voor het web
     
= zeer de moeite waard

= leuk voor De Slegte

Internet Algemeen:

 • "Meer weten over Internet," Marie-José Klaver, uitgeverij Van Holkema & Warendorf (ISBN 90-269-2294-9.) Dit boek beschrijft elk internetgerelateerde onderwerp dat anno 2001 wetenswaardig is. De auteur plaatst alle internet-aspecten in hun context, een Nederlandse context. Vooral dat laatste maakt dit boek een aanrader boven de -vaak slechte- vertalingen die ook op de Nederlandse en Vlaamse internetmarkt circuleren.

 • "Beginnen met Internet," Peter Kent -niet te verwarren met Web-auteur Peter Kentie. Academic Service / Que (ISBN 90 395 1065 2.) Het beste aan dit boek is de inhoudsopgave. Helaas is die inhoud zelf erg beknopt of sterk verouderd, of van toepassing op de situatie in de VS. Het boek wemelt van de vertaalfouten en spelfouten, tot spelfouten in de URL's toe, en bij het vertalen is ook nog eens de humor van de auteur verloren gegaan. Dit boek is vooral geschikt voor die mensen die van plan zijn te emigreren naar de Verenigde Staten, per tijdsmachine naar 1996.

 • "Internet voor Dummies" Levine, Baroudi en Young uitgeverij IDG Books / Addison Wesley Nederland (ISBN 90 430 0083 3.) De kaft vermeldt "5e editie," terwijl de colofon meldt dat we toch echt met de 6e editie te maken hebben. Misdruk of niet, het blijft een beetje een miskoop. Natuurlijk, dit boek is als alle Dummie-boeken onderhoudend geschreven. Maar hoe je nu praktisch je computer de allereerste keer met internet verbindt, of een niet-amerikaanse provider zoekt, is niet helder beschreven. Testen schrijvers deze boeken wel eens op hun ouders? Mijn vader voelde zich 'dommer dan een Dummie' na het lezen van dit boek. Ongelijk kan ik hem niet geven: het boek slaat gewoon een aantal basale stappen over: hoe kun je nu beginnen met emailen, chatten en homepages maken als je je PC niet online krijgt? Of je handboek alleen amerikaanse providers bespreekt?

 • Webprojectmanagement:

 • "Webteams en het ontwerpen van Websites - Strategie en praktijk voor webteams," Jessica Burdman, uitgeverij Addison Wessley (ISBN 90-430-0224-0.) Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij het organiseren en opzetten van webprojecten. Bevat waardevolle tips en methoden om de webontwikkelingscyclus in goede banen te leiden.

  Het enige minpuntje is de vertaling. De vertaler, Fontline in Nijmegen, heeft waarschijnlijk gebrekkige internetkennis, wat leidt tot zinnen over FTP als "Wanneer u een site publiceert, verhuist u naar een andere plaats waar de hele wereld de site kan zien." Ook het Nederlands laat nogal te wensen over, mijn collega omschreef de toon als "uit de klei getrokken." Schaft u het engelstalige origineel aan wanneer u snel engels leest en de prima tips niet wilt missen.

 • HTML:

 • "HTML 4.0 in de praktijk," 3e druk, Rinie Hooijer, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-430-0002-7.) Een uitstekend boek met uitgebreide, heldere informatie over HTML 4.0, JavaScript en Cascading Style Sheets.

 • "Webmaster HTML," redactie Sybex, uitgeverij Sybex (ISBN 90-419-0697-5.) Jammer maar helaas: afrader. De eerste druk kent veel typefouten in de HTMLcode, zetwerk dat de code-leesbaarheid niet bevordert. De schrijfstijl is tot vervelens toe houterig: "Als u zelf materiaal heeft of als een vergunning het toestaat, kunt u beeldbewerkers gebruiken [..]" Dan kent het boek ook nog een weinig logische hoofdstukvolgorde, een schamele introductie tot XML en JavaScript en het op de kaft beloofde Perl komt in het hele boek niet voor.

 • "HTML 4.0, ervaring niet vereist," Stephen Mack, uitgeverij Sybex (ISBN 90-4190-247-3.) Een uitstekend, degelijk en grondig HTML 4.0-naslagwerk, dat helaas uit de handel is, want is door Sybex herschreven & ingekort tot de uitglijder "Webmaster HTML."

 • "Dynamic HTML - The Definitive Reference," Danny Goodman, uitgeverij O'Reilly (ISBN 1-56592-494-0.) Het topboek voor de webprofessional beschrijft HTML, CSS, DOM en JavaScript. HTML-ervaring is vereist om de informatie in dit lijvige naslagwerk te kunnen toepassen.
 • Webdesign:

 • "Webdesign & HTML in de Praktijk," Peter Kentie, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-6789-891-0.) De complete gids voor de startende webontwerper. Naast HTML en een script-introductie, bespreekt dit boek uiteenlopende grafische webtechnieken en een breed scala aan designsoftware.

 • "Snel op weg: Dreamweaver," Erwin Olij, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-430-0062-0.) Afgezien van de onkiese sneer aan het adres van Adobe in het eerste hoofdstuk, waartoe een gerenommeerde uitgeverij zich niet zou moeten verlagen, biedt dit boek een heldere beschrijving voor iedereen die grip wil krijgen op deze (arbeids..)intensieve WYSIWYG-editor.

 • "Snel op weg: Flash 4 voor Windows en Macintosh," Katherine Ulrich, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-430-0204-6.) Dit boek behandelt overzichtelijk, stap voor stap alle grafische, interactie en animatie-mogelijkheden van dit vector-animatiepakket, maar laat de complexe scriptingmogelijkheden die Flash ook biedt, vrijwel onbesproken. Helaas trof ik er niets in dat ik niet al had gevonden in het handboekje dat Macromedia meelevert met Flash.

 • "Designing web graphics.3," Lynda Weinman, uitgeverij New Riders. (ISBN 1- 56205-949-1.) Een aangenaam en praktisch handboek voor webontwerpers, vol professionele voorbeelden. Het boek bespreekt een breed scala aan designsoftware zonder het evenwicht tussen techniek en esthetiek te verliezen.

 • "Designing Web Usability: The Practice of Simplicity," Jakob Nielsen, uitgeverij New Riders (ISBN 1- 56205-810-X.) Het boek over al die aspecten waaraan de webontwerper aandacht kan besteden om een website toegankelijk, doelgericht en gebruiksvriendelijk te houden. Vertaald in het Nederlands als 'Functioneel Webdesign' door uitgeverij Pearson Education, (ISBN 90-430-0383-2.)

 • "Web Site Graphics Now," Noel Douglas, Geert Strengholt, Willem Velthoven, uitgeverij BIS Publishers (ISBN 90-72007-53-0.) Door de zetbreedte van 120 karakters per regels, nodigt dit boek allereerst slechts uit tot het bekijken van het elegante en esthetische webdesign dat het toont. Geen ramp, de tekst is vooral bruikbaar als onuitputtelijke bron voor metaforen, eufemismen en gehyped jargon om een webpagina -wieweet uw eigen!- de hemel in de prijzen.

 • "Web Pages That Suck- Learn good design by looking at bad design," Vincent Flanders & Michael Willis, uitgeverij Sybex. (ISBN 0-7821-2187-X) Waarom rent de bezoeker gillend weg van de ene website, en genereert de andere website bezoek-statistiekfiles zo groot dat de software erop crasht? Het ultieme, meest humoristische en eerlijke boek over functioneel webdesign.
 • JavaScript:

 • "Snel op weg: JavaScript," Ted Gesing, Jeremy Schneider, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-6789-854-6.) Al maanden bezig met JavaScript (willen) leren? Elke lezer van dit uitstekende, heldere boek heeft kwartjes horen vallen. Helaas is het boek bijzonder slecht leverbaar.

 • "Het JavaScript Handboek," Danny Goodman, uitgeverij Addison Wesley. (ISBN 90-6789-816-3.) Dit boek biedt een prima inleiding in object georienteerd programmeren en een diepgaand overzicht van JavaScript. Ervaring is desondanks vereist om de stof in dit lijvige handboek te kunnen toepassen.
 • ActionScript:

 • "Foundation ActionScript," Sham Bhangal, uitgeverij Friends of ED (ISBN 1-903450-32-2.) Wanneer u enige basiskennis van Flash 5 heeft, biedt dit boek u met praktische voorbeelden -en vriendelijke Britse humor- een stevige basis voor het toepassen van ActionScript in uw Flash-animaties. Ervaring met programmeren is niet vereist.
 • Webserverbeheer:

 • "Het Unix Webserver Handboek," Jeroen Vanheste, uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-6789-812-0.) Een aanrader voor iedereen die een eigen webserver wil opzetten. Dit boek bespreekt de configuratie, het serverbeheer en technieken voor het aanbieden van informatie als HTML, MIME-types, FTP, CGI en andere scripting vanuit de invalshoek van de beheerder.
 • Serverside-Scripting:

 • "Perl and CGI for the WWW," Elizabeth Castro, uitgeverij Peachpit Press (ISBN 0-201-35358-X.) Een bijzonder begrijpelijk boek over Perl, dat de basisbeginselen Perl uitlegt en inzicht verschaft in de waarde van Perlscripts in samenhang met webpagina's. Biedt daarnaast ook een hoofdstuk Unix Essentials, wat het boek uitstekend geschikt maakt voor startende webontwikkelaars.

 • "CGI Programming on the WWW," Shishir Gundavaram, uitgeverij O'Reilly (ISBN 1-56592-168-2.) Een vriendelijk boek dat de basisbeginselen van CGI programmeren in Perl behandelt. Ervaring met programmeren is vereist om de informatie in dit leuk geschreven boek adequaat te kunnen toepassen.
  De ervaren programmeur heeft echter waarschijnlijk voldoende aan de Perl Pocket Reference van O'Reilly.

 • "Learning Perl," Randal Schwartz, Tom Christiansen, uitgeverij O'Reilly (ISBN 1-56592-284-0.) Anders dan de inleiding doet vermoeden, zal de startende webprogrammeur een aardig eind komen aan de hand van dit boek, maar op een gegeven moment toch overvallen worden door De Bomen en Het Bos. Daardoor geschikt voor de gevorderde webprogrammeur, -die echter waarschijnlijk voldoende aan de Perl Pocket Reference van O'Reilly,- en minder geschikt voor de starter.

 • "Programmeren in Perl5," Hildo Biersma, uitgeverij Academic Service (ISBN 90-395-0383-4.) De wat onlogisch aandoende opbouw van dit boek, als operatoren die pas worden omschreven in hoofdstuk 5 terwijl ze al wel in uitgebreide scripts worden toegepast, maakt dit boek tot een verwarrend geheel voor de starter. Ervaring met programmeren in C of Pascal is daardoor, in tegenstelling tot het voorwoord, noodzakelijk.

 • "PHP - Dynamische websites professioneel ondersteunen," Egon Schmidt e.a., uitgeverij Addison Wesley (ISBN 90-430-0140-6.) Dit handboek biedt een grondige beschrijving van de mogelijkheden van PHPscripting aan de hand van toegankelijke voorbeeldscripts, van de samenwerking met databases, een inleiding in SQL, en -uiteraard- de installatie van PHP onder Unixsystemen en Windows. Ervaring met programmeren is vereist, al was het alleen maar om de overijverig vertaalde programmeertaal (!) op pagina 56 terug te vertalen naar correcte, engelsklinkende PHP-syntax.

 • "PHP - Pocket Reference," Rasmus Lerdorf, uitgeverij O'Reilly (ISBN 1-56592-769-9.) Dit kleine naslagwerk biedt een verrassend heldere inleiding in de PHP-beginselen en daarnaast een overzicht van alle functies en mogelijkheden. Ervaring met serverside-programmeren is vereist.

 • "PHP 4 het complete handboek," Tim Converse en Joyce Park, uitgeverij Academic Service (ISBN 90-395-1610-3.) Dit handboek kan prima dienen als naslagwerk en biedt u inzicht in de basisprincipes van PHP, een introductie tot SQL en databases en een groot aantal voorbeeldscripts. Enige ervaring met programmeren en webserverbeheer is vereist.
 • Opm.:
  Voor vrijwel elke vertaalde titel geldt dat de vertaler jargon hier en daar overijverig vertaald heeft. Komt u een geheel duistere term tegen: het slash-punt-effect, de digitale kinderjuffrouw, vertaalt u ze dan gewoon naar het Engels, en zoekt u ze desnoods op bij een online computer dictionary als Foldoc.

         Tekst © Jolie van der Klis - 2001, 02, 03
       

  home | sitemap