De volgende ikonen per subpagina:

Maak je alle ikonen geel, dan wordt het onderscheid tussen de ikonen te onduidelijk

Dezelfde 3 hoofdlinks zijn bruikbaar in Informatie-Over-XS4ALL-CDrom:

S T R U C T U U R van de Site:
Informatie ontsluiten via 3 hoofdlinks in plaats van...18 hoofdlinks.

Klik op de tabbladen hierboven om de verschillende delen van de stijlstudie te zien. Deze studie bevat 2 stijlschetsen:

Jolie, 1998