Disclaimer

Alle gegevens zijn gebaseerd op oprechte herinnering en naar eigen waarneming.

Al het fotomateriaal is zo gemaakt dat ik het kan laten afdrukken tot foto-albums voor Petra's kinderen. Zo kunnen zij later een beeld vormen hoe elegant, gul, joviaal en creatief Petra was.

Natuurlijk is het niet volledig, we hebben meer kleding die Petra zelfgemaakt heeft, meer cassettebandjes die Petra voor ons opnam, meer cadeautjes, meer herinneringen. Natuurlijk hoor je in objecten niet iemands stem, mening, gedachten, je ziet niet iemands gebaren of blik.. Helaas..... Je ziet alleen iemands hartelijkheid, smaak, elegantie, fantasie en creativiteit.

Natuurlijk kunnen er onvolkomenheden in de tekst zitten. Zo kunnen de kaboutertjes ondanks zorgvuldig naspeuren van een ander metaal dan tin zijn. U kunt daarover contact met ons opnemen. Wanneer u problemen heeft met inhoud van een tekst of afbeelding, kunt u zich wenden tot een van de daarin gespecialiseerde Meldpunten. Ik behandel geen enkel censuurverzoek. Bij klachten kunt u uw IP-adres aanmelden voor de IP-ban zodat u deze site niet meer kunt opvragen. Bedenkt: in elke andere familie zou men zich verheugen en troosten dat iemand de overledene gedenkt.

Copyright notice: alle foto's en tekst © Jolie van der Klis, 21-12-2003

Previous Home Next

In Memoriam Petra
In Memoriam mijn Zusje
© Jolie, 2003