Meld je aan!Vereniging in oprichting DDS

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • de gratis faciliteiten voor bewoners van DDS garanderen (e-mail, homepage);
  • datahaven voor content dat elders geen onderdak kan krijgen;
  • behouden van het internet-historisch monument DDS.

Leden van de vereniging betalen contributie en krijgen daar ook wat voor terug. Misschien een DDS-subdomein voor je eigen server bijvoorbeeld of een hoger diskquotum. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de eerste ledenvergadering.

Middelen van de vereniging zijn:

  • het zoeken van sponsors, subsidies en extra inkomsten;
  • belangenbehartiging van de DDS bewoners en Nederlandse internet gebruikers in het algemeen door lobby;
  • eventueel het door vrijwilligers laten onderhouden van de techniek.
  • Contributie kan je alvast overmaken naar 58.94.87.345 ten name van Hinde ten Berge/vioDDS te Amsterdam. Zorg dat je naam dan overeenkomt met de naam zoals bij ons bekend en zet er als het kan ook je e-mail adres bij. Ga uit van f25,- per jaar. Misschien wordt het (veel) minder, misschien ietsje meer. Als de contributie lager wordt dan zal het overschot meetellen voor je contributie voor het volgende jaar.

Er zijn al conceptstatuten die verbeterd worden voor de oprichtingsvergadering op 15 februari.

Meld je aan!

Lidmaatschap

E-mail

Links

Nieuws: kranten

Nieuws: tijdschriften

Nieuws: weblogs

Nieuws: radio

Nieuws: TV

  • AT5, AT5 nieuws, kort item over bedreiging van DDS (15-01-01)

Perscontact/webmaster: ReindeR Rustema rrr@dds.nl of 06 21224775 en Sladjana Labovic sladjana@dds.nl