Homepage Jolie
In Memoriam Petra, mijn zusje
portretje jolie
         webcam in de kelder

         weblog januari

         Rutger. En de boeken die hem voorgingen

         31 januari 2020 15:26


         Alle avonturenboeken die ik las — het waren er best veel, op m'n 11e had ik de schoolbibliotheek uit bloos— hebben me niet zóveel kunnen beïnvloeden als de twee docu-drama's die ik buiten school las: Peerke en z'n kameraden en Een helicopter daalde.

         Peerke was op m'n 7e een "verboden boek." Te moeilijk, te zwaar thema (Oorlogsvluchtelingen in WOI.) Dus toen ik op een dag geen bibliotheekboek had, moest ik het wegkapen uit mijn vaders studeerkamer ;-)

         Een helicopter daalde vond ik op mijn Oma's rommelkamertje. Tussen de levensloop van Michiel de Ruyter en de herinname van Den Briel ;-)

         Al lezend beleef je met hoofdpersoon Kees hoe de Watersnoodramp van 1953 zich voltrok. Een indringend verslag. Het maakt meteen duidelijk wat ‘1300 kilometer afgekeurde dijken’ of ‘zeespiegelstijging’ voor Nederland kan betekenen.

         Ik moest aan het boek denken, toen ik getipt door mijn vader Rutger Bregmans ‘Het water komt’ las.

         Bregman vat alle redenen voor dijkonderhoud en het tegengaan van zeespiegelstijging samen. Ook vertelt hij het verhaal van Arie Evegroen, die zijn schuit in het gat in de dijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel plantte, en daarmee voorkwam dat ook centraal Holland onderliep.

         Nu maar hopen dat de lezer Bregman z'n ‘linkse’ gebrek aan fatsoen elders kan vergeven, en z'n boodschap desondanks op waarde kan schatten.

         Wie dat niet kan, kan Een helicopter daalde van Aleid van Rhijn lezen.

         Of, één van de lesboeken van mijn vader uit 1984. Mijn vader gaf in de jaren 80 al les over de klimaatgevolgen van menselijk handelen. En nee, die vlieger van ‘linkse leraren’ gaat niet op: als iemand de afgelopen 62 jaar consequent rechts gestemd heeft, is het mijn vader wel knipoog

         Hoe dan ook. Ook als we de klimaatdoelen van Parijs halen en de zeespiegel maar 1 à 2 meter stijgt, moet Nederland meer maatregelen nemen. Om te voorkomen dat toekomstige generaties plotseling in Hilversum aan Zee (bron) zullen wonen. Als het niet door een storm is, dan wel door grondwaterdruk die door de deklagen breekt — zo vertelt ook mijn vader al jaren.

         Het —door mijn fysisch-geografische-vader van harte aanbevolen— boek van Bregman kunt u hier downloaden of bestellen.

         [reacties]

         bakwerk - keramiek

         16 januari 2020 23:05


         Geitje_uitdeklok_IMG_0804.jpgdekat_IMG_0801.jpgfluitspeler_IMG_0795.jpg
         waxinebrander_IMG_0797.jpgfiguur_IMG_0807.jpghondje_IMG_0813.jpg

         paard_IMG_0815.jpgschaal_IMG_0799.jpgalles_exschaalIMG_0822.jpg

         Even wat foto's van het bakwerk. Experimenten met kleisoorten, glazuur en glas.

         Mijn favoriet is "Het geitje uit de klok" :-)
         Dat ontstond zo: Rosalie gaf me een flodder klei en zei iets als "Jij doet 3 x zo (maakt kneedgebaar) en dan is het wat. Dus of je HIER nog wat van kan maken!?"
         Ik keek ernaar: "...Dat wordt het Geitje dat uit de klok springt." Zomaar een ingeving ;-)

         Niet al het keramiek staat op de foto. Er was ook nog een (Mama, maak nòg eens een) kat, en in de overzichtsfoto is te zien dat ik niet eens alles 'los' of 'geheel' gefotografeerd heb ;-} Twee van de vrouwenfiguren zijn waxinelichtjesbranders. Ook zomaar een ideetje.

         Niet alle experimenten zijn helemaal geslaagd. De grote schaal uit blad-vormen heeft bij de 2e bak (glazuurbrand) een scheur opgelopen.... Hoe dat kan....? Misschien door het (anders smeltende en stollende) glas.... Zo stond het glas vóór de glazuurbrand in de schaal...

         Ohwell. Ik ben eigenlijk heel tevreden over het resultaat!
         We experimenteren verder ;-)

         [reacties]

         Ik ben een extreem christelijk trollenleger

         14 januari 2020 22:01


         TrollenlegerJaJa

         Zo. Het beste gebbetje van 2020 is binnen. Met dank aan Chris H.

         Want dat hele ‘Trollenleger’ waarnaar Chris verwijst, dat ben ik.
         draadje_gebloktdCH.jpg

         Andere interactie had Chris niet.
         OK, Edwin maakte 1 opmerking. Verder ging he-le-maal niemand tegen zijn inconsistente mening in.

         Chris neemt wel vaker een sofistische afslag. Hij heeft dan ook niet voor niets in zijn bio staan dat hij volgens Tanja de Boer een trol is.
         Inderdaad, Chris is een van de trouwe hoplieten van Duk. (Als u niet weet wie Duk is: helemaal niet interessant.)

         Chris en zijn kliek posten op de Twitters gretig over de Holocaust. (U weet hoeveel aandacht ik daar, ook beroepshalve, afgelopen 25 jaar aan besteed heb, maar dat terzijde.)

         Ondertussen —blijkens andere tweets— moeten de grenzen van Nederland dicht. En dat geeft hun tweets, afgewisseld met hun voortdurende Holocaust-in-memoriam, een potsierlijke bijsmaak. Die doet denken aan vooroorlogse kantenberichten: ZULKE MENSCHEN VERDIENEN GEEN HULP en Leeuwarder Courant VOOR HET THEE UUR. Of aan de antisemitische oprichter van de SGP, Henri Kersten. Wie dacht dat Kersten een onkreukbaar steile man was, kan diens antisemitische gebabbel in de Tweede Kamer in 1938 hier nalezen of hier het RD er op naslaan.

         Ironisch genoeg ben ik helemaal niet tegen een migratiesaldo van nul. Als we met 17.419.883 inwoners in Nederland al woningnood, files, teveel fijnstof, ammoniak- en stikstofoxiden-uitstoot hebben, waar moeten alle nieuwe arbeidsmigranten en vluchtelingen dan in de toekomst wonen, eten, werken en autorijden?

         Maar dat argument telt voor kleinrechts niet. De klimaatcrisis bestaat immers niet. Het stikstofprobleem is bedacht door links, of anderszins minderwaardig volk. En —kleinrechts houdt graag een hersenschimmige slag om de arm: als het wèl bestaat, dan hebben de maatregelen ‘slechts 0,00007 graden’ effect.

         Prima. Het kan zijn dat we te laat zijn. Maar de zure regen hebben we aardig weten te verhelpen, net als de uitstoot van cfk's. We zullen toch iets moeten doen, al was het maar dijkverzwaring om de zeespiegelstijging te kunnen overleven.

         Ook op het gebied van de immigratie zullen we kritisch moeten zijn. Christenunie en SP maakten samen (!) al een plan om arbeidsmigratie te reguleren. Je kunt moeilijk iemand die daarnaar verwijst ‘extreem rechts’ laat staan ‘trollenleger’ noemen.

         Ook ben ik overtuigd dat een meerderheid van de mensen onderscheid wil maken tussen ‘echte vluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’. Of tussen mensen die willen deelnemen aan de maatschappij en mensen die Nederland bij voorbaat al haten. Je zou daar een constructieve discussie over kunnen voeren: welke criteria hanteren we? En daarnaast: hoe ga je om met mensen die hier wonen of geboren zijn, en Nederland, democratie en de westerse cultuur afwijzen? Moet je het bijvoorbeeld toestaan dat er steeds meer confessionele scholen gesticht worden, waar afkeer van de westerse waarden gedoceerd wordt of waar vrijwel alleen migranten naartoe gaan zodat deze kinderen bij voorbaat in segregatie opgroeien? Lousewies van der Laan stelde de vraag al in 2006, en ze was niet de enige. Desondanks nam het terugtrekken in zuilen alleen een hogere vlucht, gestimuleerd door regeringsbeleid.

         Deze discussie is veel te belangrijk en veel te complex om over te laten aan de schreeuwers. Twitter leent zich bovendien niet voor de noodzakelijke nuance. Twitter is niet meer dan de thermometer in de bilnaad van het zich ‘ongehoord’ voelende populisme.

         Maar als ik, *kuch* wij, mijn hele trollenleger, ons als ‘trollen’ laten blokkeren door de schreeuwers en complotdenkers, ons door elitaire volksmenners als Tjierrie laten wegzetten als ‘kwaadwillende elite’, eindigen wij als de bijnaam die zij zichzelf toedichten: ‘ongehoord.’

         Dus Chris, je blokkeerde mij, ik blokkeerde jou en laat me niet breidelen. De enige extreem Christelijke trol hier ben je zelf. “Toedels.”

         [reacties]


           RSS  php-icon © mailto: Jolie, 2002, 2015