Lezenswaardige mening van Nausicaa Marbe, Forumpagina, 4 mei 2007, de Volkskrant

Deeltijdbaan, geen bezwaar

© forumpagina, de Volkskrant, 4 mei 2007,

Nausicaa Marbe


Topcarrières en kleine kinderen zijn zelden te combineren. Wie een goede ouder wil zijn, moet zijn professionele ambities tijdelijk temperen en de kinderen prioriteit geven. Niet alleen in gedachten, ook in de agenda.

Kinderen vergen véél tijd. Ze hebben warmte nodig en aandacht, de nabijheid van vader en moeder, zo vaak mogelijk. Dat geldt in het bijzonder voor de allerkleinsten.

Uiteraard kunnen ook anderen voor ze zorgen. Opvoeden: soms doet een vreemde het zelfs beter dan de ouder. Ervaren krachten als grootouders of gediplomeerde opvoeders op het kinderdagverblijf kunnen peuters en kleuters evengoed bijbrengen dat ze niet mogen bijten en meppen, en dat eten niet op het behang hoort. Maar bij één ding spelen deze welwillende hulptroepen geen rol en dat is het veilig hechten aan de ouders: een onontbeerlijke bron van zelfvertrouwen en – mettertijd – zelfstandigheid. Van die band, ontstaan in de eerste levensjaren, heb je een leven lang baat.

Het is dan ook verbazingwekkend dat in de huidige aanzet tot een derde feministische golf zo eenzijdig de nadruk ligt op de economische nadelen van de geringe arbeidsparticipatie van vrouwen.

[ 460 woorden niet opgenomen, de complete tekst is mogelijk te bestellen bij De Volkskrant. ]

Persoonlijk geluk valt, als bekend, niet altijd samen met materiële zelfstandigheid. Maar cijfers alleen verklaren niet waarom zorgende moeders nu zo fel het vuur na aan de schenen wordt gelegd.

Daarachter schuilt de pretentie dat de ene vrouw beter weet hoe de emancipatie van de andere eruit hoort te zien. Danig weerklinkt het geluid dat vrouwen de top moeten bestormen om daar dé man te verjagen. Om een feministisch ideaal te realiseren, kortom.

Het is altijd oppassen geblazen voor mensen die andermans gedrag willen veranderen vanuit politieke of economische doctrines.

Voor de emancipatie pakt dat funest uit. Door zogenaamd zelfstandigheid te stimuleren, wordt er juist collectivistische dwang uitgeoefend. We zijn terug bij af.

© Nausicaa Marbe, forumpagina, de Volkskrant, 4 mei 2007

Dit knipsel is een Voetnoot bij weblog 7 mei 2007