Onderzoekers voorzien groot tandartsentekort
© Copyright: de Volkskrant, 1 mei 1999 (pagina 3 Binnenland)
Van onze verslaggever

Er zal de komende jaren een groot tekort aan tandartsen ontstaan. Dat concluderen Nijmeegse onderzoekers op basis van zogenoemde scenario-analyses van toekomstige ontwikkelingen in de tandheelkundige zorg.
[ 60 woorden uit het artikel niet overgenomen, het complete artikel kunt u vast bestellen bij De Volkskrant ]
De drie tandartsopleidingen (in Groningen, Amsterdam en Nijmegen) laten samen 180 studenten per jaar toe, maar de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) concludeert nu dat hiermee niet kan worden voorzien in de toekomstige behoefte aan tandartsen.

[Nog eens 210 woorden uit het artikel niet overgenomen, het complete artikel kunt u vast bestellen bij De Volkskrant ]

Er gaan dan ook geregeld stemmen op voor heropening van de tandheelkundefaculteit in Utrecht. Die werd in 1988 gesloten in het kader van de omstreden operatie Selectieve Krimp en Groei, en werd daarmee het voornaamste slachtoffer van de pogingen het aanbod van tandartsen van bovenaf te regelen.

© de Volkskrant, 1999 Dit knipsel is een Voetnoot bij weblog 3 april 2007