Homepage Jolie
   Waarom een Stichting die zich zegt sterk te maken voor Copyright en Nieuwe Media een onafhankelijke positie zou moeten innemen.

   Goede Doelen als middel binnen de netwerk- en social media industrie

   2 juni 2009 22:14

   Samenvatting:
   Stichting Copyright en Nieuwe Media behartigt niet slechts de belangen van haar achterban en handelde op sommige momenten zelfs tégen de belangen van de eigen achterban.


   Inleiding
   User-generated content: oorspong
   Content, connectivity en collaboration zijn sleutelwoorden sinds de oertijd van internet. Zonder verbinding en samenwerking is inhoud niet overdraagbaar, zonder content is verbinding of overdracht zinloos, enzovoorts.

   Internetproviders zagen het belang van content. Ze boden klanten ruimte om eigen content online te zetten, of namen redacteurs in dienst om nieuws en informatie te kunnen bieden.

   Waar veel redacties sneuvelden in de eerste internetbubble, nam de user-generated content een enorme vlucht. Opkomende contentmanagementtechniek stelde gewone gebruikers in staat om eigen weblogs, wiki's of fotocollecties bij te houden en zich aan te sluiten bij netwerk- of profielsites als Facebook, Hyves of Sugababes.

   Makers van user-generated content beseffen zich nauwelijks welke waarde hun bijdragen hebben.

   User-generated content: waarde
   Net als het patientenbestand van een huisartspraktijk verhandelbaar is, zijn de klanten van een provider verhandelbaar. Evengoed bepalen bloggers, amateurfotografen en wikischrijvers de waarde van het netwerk waarbij ze zich hebben aangesloten en hun content publiceren.

   De gastheer, de hosting-provider, kan, in ruil voor zijn investering in techniek, traffic en webspace, goede sier maken met de aanwezigheid van Grote Namen, Grote Thema's, of Ontroerende Verhalen onder zijn bloggers. Zowel kwantiteit als kwaliteit daarin bepalen de waarde van zijn Social-networkingsite.

   Wisselwerking: Goed Doel en e-commerce
   Elk Goed Doel kan publiciteit, exposure en webruimte goed gebruiken. Wèl-varen bij een CEO uit de Social-networking-industrie of horeca die zich opstelt als Mecenas van - bijvoorbeeld - Het Vrije Woord, de Free Flow of Information, of Rechten van Bloggers.

   Is dat immers niet hetzelfde als de allereerste hacker-providers deden?

   In zekere zin wel.
   De aandeelhouders van de allereerste providers hebben zich achter de schermen opgesteld als genereuze sponsors van allerlei projecten met maatschappelijk belang. Gratis huurlijnen, gratis webruimte en traffic, donaties van aanzienlijke bedragen voor onafhankelijke stichtingen die opkwamen voor Digitale Burgerrechten.

   Motieven: transparantie?
   Het is misschien niet meer van deze tijd om sponsoring achter de schermen —welliswaar bekend op de juiste plekken— te doen. In deze tijd is alles marketing, branding, profilering.

   De hacker-aandeelhouders steunden Digitale Burgerrechten uit de grond van hun hart. De hedendaagse CEO's lijken Digital Rights vooral uit tactische overwegingen te steunen. Of, ondanks hun beginselverklaringen, alleen wanneer het hen zelf uitkomt.

   Motieven voor bestuursdeelname aan een Digitale Burgerrechten-beweging zijn vandaag weinig transparant. Motieven kunnen liggen in een bevriend conflict, Buma versus Koninklijke Horeca Nederland bijvoorbeeld. Maar een Goed Doel kan evengoed cachet geven aan Social-networking bijeenkomst. Zeker als je de vergaderingen zó organiseert, dat de Bestuursleden van het Goede Doel meteen kunnen aansluiten bij any netwerk-meeting om daar hun Goede Doel en distinctie nader onder de aandacht te brengen.

   Aandacht, waar ik overigens persoonlijk niet om zit te springen. Werk genoeg: regelmatig moet ik ‘nee’ zeggen tegen opdrachten. In die zin heb ik meer verwantschap met de CEO's uit de beginjaren van het web, die hun acquisitie afstelden op de groeiruimte van het bedrijf. En niet op het ego van een bestuursvoorzitter of de schoenmaat van de aandeelhouders.

   Maar dat terzijde.

   Affiniteit met achterban of eigen belangen?
   ♥ Het publiek heeft het recht in discussie te treden met de mensen die namens hem lobbyen voor wetsverandering. Vanuit welk belang zou je dan een forum afsluiten waar je achterban lid is en het thema van je Stichting besproken wordt?

   ♥ De wetgevende macht, onze parlementariers, hebben recht op kennis wie onderhandling met hen zoekt, wat alle mogelijke motieven van deze Belangenverenigingen zijn, en vooral: hoe groot of klein hun achterban is.

   ♥ Tenslotte hebben makers van user-generated content (UGC) recht op kennis van de waarde van hun werk. Een Stichting die zegt zich sterk te maken voor Copyright en Nieuwe Media zou hierin een onafhankelijke positie, tussen professionele Social-netwerk-aanbieders enerzijds en gevestigde media anderzijds, moeten innemen.

   Niet alleen om de rechten van de UGC-rechthebbenden te beschermen, maar ook om balans te scheppen rond de economische waarde van de UGC. Professionele UGC-aanbieders hebben de neiging die waarde, afhankelijk van de partij met wie ze spreken, te overdrijven, dan wel te onderschatten.

   Wanneer echter een Stichtingsvoorzitter tegelijkertijd ook Bestuursvoorzitter is van een bedrijf dat ambieert professionele UGC-aanbieder te worden, is die Stichting in de praktijk niet meer onafhankelijk.

   Zo is ook gebleken.

   Alleen al in het feit dat User-generated content, gehost bij een concurrerende aanbieder, door de Stichting is afgesloten.

   De 3 C's van content, connectivity en collaboratie
   staan kennelijk alleen nog voor concurrentie, commercie en closed.

   I rest my case.

   Schrijver dezes was een jaar bestuurslid van Stichting Copyright en Nieuwe Media en is zich met de maand meer gaan ergeren aan het gebrek aan onafhankelijkheid enerzijds en kennis anderzijds van twee bestuursleden

   Lees ook: 28 mei 2009:

   Hoe Stichting Copyright en Nieuwe Media zich géén waardige opvolger van Stichting Digitale Burgerbeweging Nederland, laat staan van Bits Of Freedom, kan noemen

   reageren ]


     Een Stichting die zegt zich sterk te maken voor Copyright en Nieuwe Media zou een onafhankelijke positie, tussen professionele Social-netwerk-aanbieders enerzijds en gevestigde media anderzijds, moeten innemen.
     RSS  php-icon © Jolie, 2002, 2009