Homepage Jolie
   hoe Stichting Copyright en Nieuwe Media zich géén waardige opvolger van Stichting Digtale Burgerbeweging Nederland, laat staan van Bits Of Freedom, kan noemen

   Stichting Copyright en Nieuwe Media: gehuwd met Mindz

   28 mei 2009 15:54

   Geachte medebestuurders,

   We bestaan nu een jaar als sCNM.

   Voor mij staat voorop het doel van sCopyright en Nieuwe Media:
   ♥ hulp en bekendheid geven aan (wettelijke uitzonderingen op) het auteursrecht en portretrecht;
   ♥ het beschermen en stimuleren van vrije meningsuiting en de free flow of information op internet en bijpassende wetgeving nastreven.

   In 1996 heb ik me aangesloten bij de Digitale Burgerbeweging Nederland, jarenlang heb ik de vergaderingen van deze Stichting bijgewoond, en ik beschouwde sCNM als een potentiele opvolger van dit breedgesteunde initiatief.

   De 723 berichten in mijn sCNM-mailbox evaluerend, is mij gebleken dat binnen sCNM:

   1) burgeports leiden tot kribbigheid ipv. oplossen bugs
   2) ik een deel van mijn taak binnen sCNM nauwelijks heb kunnen uitoefenen door ontbrekende site-permissies
   3) security-issues melden slechts leidt tot kribbige reacties van Ronald
   4) beslissingen om een forum af te sluiten terwijl het alternatief niet goed functioneert, door enkelingen genomen wordt, terwijl elders discussieversnippering gesteund wordt
   5) men mail van derden buiten bestuur met "Vertrouwelijk" in Subject-regel, forwardt
   6) niet alle bestuursleden de Netiquette respecteren (kennen?)
   7) vergaderingen mij en Edwin erg veel geld kosten

   Ad 1) De sCNM.nl-site en de Mindz-plaza bevatten:
   • toegangs-errors,
   • aanmeldproblemen,
   • navigatie-problemen,
   • content-ontsluitings-problemen,
   • grammaticale fouten,
   • (typo)grafische fouten,
   • tientallen XHTML-fouten (gemiddeld 87 - 92 per pagina),
   • beeldcompressie-fouten met onnodig veel dataverkeer.

   Omdat ik de sandwitch-methode hanteer "Eén bug verpakken tussen twee complimenten" (© Hanno Liem 1997) en ik *niet* op tenen wilde gaan staan, heb ik de èrgste problemen gemeld: de toegangs-errors.
   Verder heb ik mensen die mij privé mailden, met klem gevraagd vooral zèlf contact op te nemen met Mindz en Ronald.
   Voorts zijn met eenvoudige, gratis middelen die elke webontwikkelaar al jaren ter beschikking staan, veel bugs in de Mindz-site te traceren en op te lossen.

   Ad 2) ik heb sCNM-briefpapier gemaakt, 7 logo's ontwikkeld, artikelen geschreven, publiciteit georganiseerd in nederland en duitsland, maar Plaza-permissies zijn mij maandenlang niet verleend ondanks herhaald verzoek daartoe.

   Ad 3) admin-wachtwoorden van externe domeinen posten over een HTTP-verbinding: ik had zoiets niet moeten proberen, laat staan vóórstellen bij een van mijn werkgevers

   Ad 4) Ook bij Stichting Digitale Burgerbeweging NL werden dergelijke beslissingen voorgelegd aan de forum-leden. Let wel: een sluimerend forum kan bij calamiteiten snel tot actie overgaan. Lang niet alle Ning-leden zijn overgestapt naar Mindz: en dit is gemakkelijk te verifieren.

   Ad 7a) Vergaderingen zijn steevast overdag: dit kost me naast mijn eigen inkomen ook dat van Edwin, omdat Edwin vrij moet nemen om kinderen uit school te halen/brengen.
   Ad 7 b) Waaraan Edwin nadrukkelijk wil toevoegen dat hij niet meer van zins is vrij te nemen voor sCNM, gezien het dichtzetten van de Ning na de dágen werk die hij daarin stak: vertalen van menuteksten, navigatie en formulieren, het opzetten van css-code etc.

   Het is kortom, bijzonder ontmoedigend om, bij deze kosten aan energie en inkomen, activiteiten voort te zetten.

   Het doel zoals geformuleerd, zou binnen het bestuur van sCNM voorop moeten staan. Ik ben dan ook lovend over de inzet van Marco, Marco en Arnoud.
   Punten die dat doel in de weg staan, zou men moeten oplossen. Het feit dat binnen een jaar de lijst is gegroeid tot 7 klaarblijkelijk onoplosbare probleempunten, doet mij ernstig twijfelen aan de daadkracht van de verantwoordelijke bestuursleden.

   Ik wens de bestuursleden allegoeds met het voortzetten van hun taak. Mijn regelmatig verwoorde hulpaanbod met eerdergemelde problemen en inzet voor eerderomschreven taak trek ik bij deze terug.

   Groet,

   JvdK
   Ondertekenaar dezes was één jaar lang bestuurslid van Stichting Copyright en Nieuwe Media en voordien mede-oprichter van de Fairblogging.ning
   reacties ]

   de ondergang van een digitale gemeenschap

   29 mei 2009 12:41


   Felipe Rodriquez, oprichter van de eerste provider in .NL schreef de column de ondergang van een digitale gemeenschap. Gelukkig beheert Netkwesties de erfenis van Felipe, die vandaag aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, zo goed, dat we vandaag nog van zijn ervaring en de valkuilen waarvoor hij waarschuwt, kunnen leren.

   Op 20 april 2008 stuurde ik Felipe's column naar Van den Hoff en De Boevere, met de volgende passages highlighted:

   [..] Als er sprake is van een bredere groep waarmee georganiseerd wordt, dan kan dit niet anders dan door zeer voorzichtig te communiceren, te sturen op compromissen, en te voorkomen dat op teveel tenen wordt getrapt. Het is ook zinnig om discussies binnen de besturende groep besloten te houden, totdat het bestuur besluiten heeft genomen op basis van consensus. Het bestuur moet leiden, en niet geleid worden.

   En:

   [..] En met leiderschap bedoel ik niet een strakke hierarchische machtsdeling, maar bedoel ik het vermogen om als bestuur, onderling en met de leden, te communiceren op een constructieve en respectvolle manier. In plaats van discussies te escaleren, en te polariseren.

   Het getuigt dan ook van wijsheid dat Jeroen Mirck vandaag een column publiceert waarin hij pleit voor een geheel nieuwe attitude binnen Mindz. Ik wil dan ook van harte bij Jeroen aansluiten: practice what you preach!

   Vooralsnog heb ik al mijn Mindz-artikelen teruggetrokken, ik zal ze tzt hier hosten.

   En voor ik ophou over het onderwerp, nog één ding: vergeet u niet te stemmen voor de Social Media Star Award die onder Mindz-vlag wordt uitgereikt? Die Social Media Star Award hebben Van den Hoff en De Boevere toch zeker verdiend!
   reacties ]

   mijn Ning-blog gewist

   27 mei 2009 23:42


   Xiwel ontdekte alert dat Blog-teksten op de Fairblogging-ning schrijven nog mogelijk was.

   Ik deed daar vervolgens een oproep om de Ning-beheerrechten overdragen via de officiele route. En verwees daartoe naar het Ning-blog van de Boevere, waar de leden (nog) een reactie konden plaatsen, als ze met het voorstel instemden.

   Het berichtje stond nog geen 5 minuten op de Discussie-Ning, of De Boevere had het berichtje verwijderd.

   Weinig chic. Zeker gezien het feit dat Edwin haar destijds per Skype begeleid heeft bij het opzetten van deze Ning. Puur om haar beheerrechten te géven. Anders zouden wij, de mensen die de meeste bijdragen voor de Ning geschreven hebben en dagen werk hebben gestoken in het design en de code, die rechten gehad hebben. Oftewel: zou de Ning op onze naam gestaan hebben. En leek ons lastig als zij op de TV, bij Kassa zou spreken en dan niet kon zeggen mijn forum.

   Nogmaals. Een mens verliest wel grotere dingen in het leven.
   Maar waarom zo kinderachtig doen? Waarom niet gewoon de rechten overdragen?
   Ze WIL die Ning toch niet meer?
   Nu de discussieNing dichtzit, kunt u haar op haar eigen site vragen de discussierechten van de Ning over te dragen
   U kunt ook op haar stemmen voor de Social Media Star Award.
   reacties ]

   discussieforum, de fairblogging-ning afgesloten

   22 mei 2009 00:38

   Omdat sommige mensen het kennelijk niet konden verkroppen dat er op fairblogging.ning.com discussie plaatsvond, heeft men, buiten mijn wens en anders dan afgesproken zolang er geen goedfunctionerend alternatief is, de gehele discussie-ning gesloten: schrijfrechten zijn ons allen ontnomen.

   Zelfs een backup-maken van mijn en Edwins werk (code, vormgeving, En->Nl-vertalingen van àlle menu's, 184 bijdragen die ik niet elders gepost heb) is onmogelijk door deze actie. En niet alleen dat: zo'n besluit neem je samen en in overleg met de 92 forumleden.

   Mij ging deze Ning en verwante organisatie om slechts 1 ding: de rechten en plichten rond auteursrechten promoten of verbeteren. Voorkomen dat bloggers claims krijgen of werk kwijtraken.

   Ik heb dan ook bewust niet meegedaan aan netwerk-achtige events waar ik over mijn eigen werk kon praten: het ging mij om het Goede Doel, niet om mijn werk. Werk heb ik meer dan genoeg: ik hoef uit genetwerk geen klantcontacten op te doen.
   Ik heb dan liever een goedwerkende discussiesite, zodat je het doel weer kunt nastreven: de rechten en plichten rond auteursrechten promoten of verbeteren. Voorkomen dat bloggers claims krijgen of werk kwijtraken.

   Maar deze onafhankelijke discussiesite, en al mijn werk ervoor, is dus ter ziele.
   Tja. Een mens verliest wel grotere dingen in het leven.
   Maar het typeert.
   reacties ]

   wat doe je als je blog in een blad staat?

   1 mei 2009 11:27

   Wat doe je, als een hele blog uit je weblog is gekopieerd en in een Magazine is afgedrukt als column? Zonder bronvermelding, met andermans naam eronder? Het overkwam Esther en Kaat zelfs twee keer. Het thema teksten-jatten versus citeren kwam hier ook al vaak ter sprake.
   Het kan niet genoeg belicht worden. Bloggers en bladen moeten hun rechten èn plichten kennen, betoogt Dominee Jolie Gremdaat in gesprek met Kaat in Aboutblank van vandaag ;-)

   Naschrift 31 mei 2009: ik heb mijn medewerking aan en bestuursfunctie binnen Stichting Copyright en Nieuwe Media neergelegd, kort samengevat omdat ik op 21 May 2009 00:12:11 een intimiderende email ontving over mijn kritiek op de afhandeling van Bugreports binnen Mindz: èlk contact met de achterban van Stichting Copyright en Nieuwe Media verloopt via de Mindz-techniek, de Mindz-community. De gang van zaken ná die intimiderende mail, zoals het afsluiten van onze Fairblogging-discussie-Ning, etc is op deze pagina te lezen.

   Er bestaat een zeker algemeen belang deze zaken na maandenlang pogen ze intern op te lossen, niet meer intern te houden: Stichting Copyright & Nieuwe Media probeert op te treden namens groepen mensen en namens groepen mensen wetten te veranderen.
   reacties ]

   reacties uit de reactiepagina

   22-31 mei 2009

   Nirvana : [naschrift] 22-05 09:37: Ach ja ... Wie heeft die ning gesloten of is er verantwoordelijk voor dat dat gebeurd is?

   Xiwel : [naschrift] 22-05 09:54: Duidelijk een zeer onfrisse zet. Wie konden er naast jullie 2 bij om dit te doen??? Zelf kwam ik ook daar al een tijdje niet meer. Alles is zo'n beetje al gezegd en geschreven en daarbij was ik m'n wachtwoord en mailadres kwijt. Dus heb ik me niet meer opnieuw aangenmeld. Zoals eerder getikt vind ik het Mindz-ding ook niet aantrekkelijk en ben daar maar enkele keren geweest. Mij ging het overigens niet zozeer om de auteursrechten, maar meer om de foute praktijken van een stel gesjeesde onbenullige stukjesschrijvers die onder de naar C$M$ extra geld uit zakken van kleine amateurbloggers wilde kloppen. Dat clubje werkt nu voor de Trouw. Die lees krant is bij mij dus nu in de ban.

   Pasula : [naschrift] 22-05 10:45: 1 woord: belachelijk.

   Jolie : [naschrift] 22-05 12:11: Dankje Pasula, Xiwel, Nirvana (en Mack!) een pleister op de wond, ik voel me gewoon ronduit verdrietig van teleurstelling... Jullie geven het antwoord zelf al op de wie-vraag Xiwel en Nirvana, en anders kunnen onze buren het wel vertellen ;-] mijn luide boosheid bij het tel.gesprek in de tuin (ze verdraaide mijn woorden, verdraaide feiten, weigerde mijn teleurstelling te erkennen) hebben ze vast en zeker kunnen volgen. Ik weet het, het is zinloos, als mensen niet willen luisteren luisteren ze ook niet naar een ander volume.. Maar het scheelt me tandartsbezoek: volgens de onderzoeken zijn al mijn dode kiezen veroorzaakt door kiezen stevig op elkaar houden en doorgaan. Dit is allemaal begonnen met de vraag of ik "de eer aan mezelf wilde houden" (en wilde opstappen) in plaats van bugs in Mindz te rapporteren... Toen ik daarop reageerde met "Pardon?" haalde men de Ning waar wel bugvrije discussie was uit de lucht.

   Xiwel : [naschrift] 22-05 13:11: Gatverdarrie, wat zijn mijn vermoedsels toch altijd akelig goed. :-( Toevallig had ik haar log al een paar maanden eerder uit mijn linkenlijst gehaald omdat ik het daar allemaal wat te commercieel en onprettig vond worden. Maar kan je niet meer in het ning-beheer inloggen en de zaak weer openzetten? Neem aan dat ze het wachtwoord gewijzigd hebben, maar als de ning ook jouw mailadres kent, dan kan je gewoon een nieuw wachtwoord aanvragen. :-) Overigens snap ik het best als je daar geen trek meer in hebt. Ik begrijp ook wel dat deze auteursrechtdiscussies niet naar teveel plekken moet verwateren. Ooit maakt ik me daar druk over. Probleem is dat de Mindz niet goed werkt. Het systeem is behoorlijk traag (en dat zeg ik niet snel met mijn 24Mbps) en dat is te merken aan maarliefst 1 item in het forum met daarop maar 1 reaxi. Op de Mindzlogjes wordt ook weinig gereageerd. Het is dus zeker geen volwassen vervanger van de Ning.

   Jolie : [naschrift] 22-05 14:46: Waardevolle feedback Xiwel, zeker omdat ik je technische, nuchtere blik en jarenlange interface-usability-analyses ken. Helaas hebben Edwin en ik bij het maken van de Ning het zo aangepakt dat de Ning op haar naam kwam te staan, puur hoffelijkheid (wij máákten 'm namelijk) ivm haar TV- en radio-optreden over de CZMZ-zaken. Ik kan dus wel een ander pwd vragen, maar dat geeft me geen andere rechten. We hebben het per Skype destijds opgezet: zij heeft als eerste ingelogd en daarna Edwins instructies gevolgd. Zo kregen wij als 2e rechten, vertrouwend dat het goed zat. Ik zeg niets meer over Mindz ;-/ elk feit dat ik benoem, krijg ik als screencap met mijn eigen woorden terug met de vraag erbij op te hoepelen. Normaal zou zijn: een bedankje en de opmerking "we werken eraan, excuses voor het ongemak." Zo ging dat bij de XS4ALL-site destijds.

   Hannah : [naschrift] 23-05 16:02: Ze stond vandaag in het AD met grote foto. Hoeveel Twitter had betekend voor haar klantenkring. Zonder Twitter was ze mogelijk failliet gegaan. Goed: twitteren is je eigen ding (ik wil niet weten hoe het werkt). Je product verkopen via een discussiegroep is een ander ding. Jammer van al je werk!

   Jolie : [naschrift] 23-05 17:09: Hoi Hannah, wat een eyeopener! Terwijl ik je krantenknipsel-url las, viel ineens het kwartje, ik heb je een mailtje gestuurd :-)

   Xiwel : [Ningblog] 27-05 18:30: Kon ik er zomaar reageren. :-) fairblogging.ning.com/profiles/blogs/spammer-verwijderd

   Nirvana : [Ningblog] 27-05 21:02: @Xiwel: Ja, ik ook.

   Jolie : [Ningblog] 27-05 23:09: interessante backdoor Xiwel...:) ik heb er meteen gebruik van gemaakt

   Jolie : [Ningblog-2] 27-05 23:18: Ach, wat is ze toch weer ....volwassen bezig: mevrouw heeft meteen mijn tekst verwijderd. EN mijn account op "beheerd" gezet: ik mag geen bijdragen bloggen zonder mevrouws toestemming. Terwijl ik alleen opriep om de Ning-beheerrechten over te dragen op Edwin en mij. Dat kan namelijk.

   Nirvana : [Ningblog-2] 27-05 23:34: @Jolie: Mevrouw kan doen wat ze wil. Maar datzelfde geldt voor bepaalde anderen.

   Xiwel : [blog_gewist_Ningoverdragen] 27-05 23:52: Ik vraag me af in hoeverre Petra gehoor geeft aan anderen die op Mindz aan het prutsen zijn.

   Jolie : [blog_gewist_Ningoverdragen] 27-05 23:54: Ja, zeker Nirvana, klopt: ik kan me uit het geheel terugtrekken. Maar ik heb hier voor gewèrkt. Ik heb de juiste achtergrond voor zo'n club; kennis, ervaring, veel vergaderingen bijgewoond van de allereerste digitale burgerbewegng in Nederland. En dan moet ik me laten wegpesten?

   Jolie : [blog_gewist_Ningoverdragen] 27-05 23:57: Dat denk ik inderdaad niet Xiwel.. Bovendien is een zekere versnippering waar te nemen (ik mag geen (publieke) feiten benoemen, dus ik druk me vaag uit; zodra ik publieke feiten benoem, krijg ik boze mails... Och wat heb ik een heimwee naar Prof. Dr. Arie Dirkzwager en Hein van Meeteren.)

   Jolie : [blog_gewist_Ningoverdragen] 28-05 00:09: ik krijg nu dus weer een partij idiote mail. Stemmen mensen, stemmen! We hebben hier een ECHTE Social Media Star!

   Xiwel : [blog_gewist_Ningoverdragen] 28-05 00:10: Oeps, dus een echte digitatrice.

   mack : [brief_sCNM] 28-05 16:16: Word je daar nu niet helemaal gek van? Ik doe gewoon maar wat op mijn log, ik ga toch niet bij alles wat ik vertel zetten: © juffrouw Spijkerman, klas 1 lagere school, enz...want uiteindelijk heb ik niks van mezelf hoor. En wat zijn burgeports? bugreports vermoed ik?

   christinA eijkhout : [blog_gewist_Ningoverdragen] 28-05 17:05: Kommer en kwel alom dus. Het is echt jammer, want er was/is belangstelling voor de problematiek. Ik zag dat in elk geval iemand (zie Mindz.com) gelukkig is geworden.

   Xiwel : [Christina's link] 28-05 17:59: Als ik het zo lees, dan mag P de B (en misschien enige ander sCNM'ers) nog wat inhaallessen van de vergaderschool volgen. Want begrijp ik het goed dat er een vergadering geweest is, waarbij niet alle leden (zoals J v/d K) aanwezig waren? Begrijp ik ook dat die afwezigen (nog) niet het verslag van die vergadering ontvangen hebbben? Begrijp ik ook dat deze afwezige leden dus geen reactie op het verslag konden geven, voordat delen tot uitvoering zijn gebracht? -- Iets anders is dat (volgens P de B) er 95 Ning'ers zijn aangemaild en dat daarvan 132 zijn overgestapt naar de Mindz, waar ik maar 57 plazaleden tel. (*Gooi even mijn rekenprocessor in de vuilnisbak* :-)

   madbello : [brief_sCNM] 28-05 17:59: Tjee ! Wat een toestand, het is id zonde van je tijd en inzet als ik het zo mag zeggen. Ik snap zo wie zo al die netwerk sites niet, het gaat allemaal boven mijn pet om dat allemaal bij te houden buiten forums, blogs en wat nog meer. Maar wat vind Engelfriet er van, hij is ook toch lid er van ? Ik vind hem uiteindelijk de man die de hele kar voorttrekt in deze discussie, netwerk of niet ;-)

   Kaat : [brief_sCNM] 28-05 20:13: Zo jammer dat het zo gelopen is. Het had zo mooi kunnen zijn. Maar you go girl. Goed gedaan! Jou valt niets te verwijten.

   Smile : [blog_gewist_Ningoverdragen] 28-05 20:38: Echt niet te geloven dit. Maar waarom?

   Nirvana : [brief_sCNM] 28-05 22:15: Gefeliciteerd, Jolie. Fijn en goed dat je er eindelijk mee gestopt bent!

   Smile : [brief_sCNM] 28-05 22:27: Goed!

   Jolie : [blog_gewist_Ningoverdragen] 28-05 23:04: @Xiwel, Yep, Kim Jong il is er democraat bij ;-) Ja, jammer indeed ChristinA... De onafhankelijken hebben ook zonder mij een meerderheid, als ze nu eens leren stemmen... @Smile, ja, waarom.... Wist ik het maar.. (ik heb wel een idee, daar zal ik een parodie over schrijven, dat is denk ik het enige dat mag..)

   Jolie : [Christina's link] 28-05 23:04: De lezing aldaar bevat veel fantasie Xiwel. Het was een discussie zonder besluit. Waarin slechts 1 persoon voor "die ning moet uit de lucht" was. We waren het er gewoon niet over eens: lang niet iedereen is overgestapt, er zijn mensen die nergens lid van worden, maar voor deze Ning een uitzondering gemaakt hebben, het is zonde die te verliezen, en er komen nog nieuwe vragen binnen: de Ning is laagdrempelig. Die vragen zou ik persoonlijk beantwoorden en doorverwijzen. Ja, die rekenprocessor... Zou ik toch maar houden Xiwel. Met die van jou is niks mis ;-]

   Jolie : [brief_sCNM] 28-05 23:04: Ja, je hebt gelijk Madbello..! Arnoud en vergeet de Marco's niet, trekken de kar. Daarmee hebben ze een hele hoop potentie. Alleen zitten Il Commandante en het zingende zeemonster van Pyongyang het doel een beetje in de weg.... ;-} @Mack, haha, burgeports, zei ik dat? leuke typo, a.z.i.h.z. ;-) En deze © is ook een beetje een geintje, Hanno plaatste er zelf destijds een © bij van ...Geen idee meer wie ;-) Dankje Nirvana, Smile en Kaat... (zonder zelfkritiek ga ik niet weg hoor: het liefst liet ik operatief ook mijn eigen tenen verwijderen;-/)

   mack : [brief] 28-05 23:56: Oh, ik heb nu ook een logje met een ©. Ik wil daar minimaal 1 reactie op van jou!

   Jolie : [brief] 29-05 00:17: Haha Mack, wat een leuk stuk met leuke reacties van Emma e.v.a -ik heb alvast 1 reactie geschreven met 3 © tekens ;-))

   Jeroen Mirck : [brief_sCNM] 29-05 00:46: Wat ben je rancuneus, Jolie. Mensen beledigen waarmee je een inhoudelijk meningsverschil hebt, da's nogal kinderachtig. Net als zo'n 'open' brief in reactie op een geforwarde vertrouwelijke mail. Ik kan niet oordelen over de fouten die de anderen hebben gemaakt, maar met jouw eigen onprofessionele optreden maak je je eigen zaak niet bepaald sterker.

   Nirvana : [brief_sCNM] 29-05 08:31: @Mirck: Och, ongeveer een jaar geleden heb ik zo duidelijk mijn reserves laten blijken m.b.t. PdB dat Jolie er enigszins van schrok. Helaas denk ik dat de tijd die door Edwin en Jolie in sCNM verloren tijd is. Alleen al het zomaar dichtzetten van de door Jolie en Edwin opgezette discussieforum, de Ning, zonder discussie met hen en de leden ervan vind ik een gotspe.

   Jolie : [brief_sCNM] 29-05 08:54: Dankje voor je mening Mirck. Er is geen inhoudelijk meningsverschil: ik onderschrijf het sCNM-doel volledig. Dit is ook bepaald geen "open brief in reactie op een geforwarde vertrouwelijke mail." Integendeel. Dit is een reactie op een ..aan mij.. gestuurde initimidatie-mail, die ik niet eens genoemd heb. Ik begrijp je reactie wel: je werkt voor Mindz. En doet daar goed werk met het inventariseren van navigatie- en lay-out-problemen. Misschien had ik de aan mij gestuurde intimidatie-mail moeten publiceren: je mag mijn keuze dat niet te doen, best onprofessioneel of rancuneus noemen. Ik heb me, gezien het auteursrecht en briefgeheim, beperkt tot het noemen van problemen die ik een jaar lang ook intern en/of direct aan betrokkenen geuit heb. En daar bestaat een zeker algemeen belang bij: sCNM probeert op te treden namens groepen mensen en namens groepen mensen wetten te veranderen. ...@Nirvana.. je had helaas gelijk... Het dichtzetten van het eigen discussieforum getuigt niet van veel affiniteit met de achterban en het onderwerp. Mag ik die kristallen bol van je voortaan lenen ;-)?

   madbello : [column_Felipe] 29-05 12:56: WOW ! Je bent echt op oorlogspad, nu weet ik de rede waarom ik een vrouw niet zo snel boos zal maken ;-) Het is jammer dat het zo moet lopen.

   Terrence : [brief_sCNM] 29-05 13:10: Er lijkt daar het een en ander mis te zijn.

   Jolie : [column_Felipe/brief_sCNM] 29-05 13:25: Ja, het is echt jammer Madbello en Terrence, kheb het geprobeerd vol te houden, met hulpaanbieden en vriendelijkheid, genuanceerde reacties -vooral omdat er in meerderheid integere mensen bij sCNM zitten. Alleen ehm, Kim Jong il hè, en het Zingende Zeemonster van Pyongyang ;-}

   christinA eijkhout : [column_Felipe] 29-05 17:57: "Die Social Media Star Award hebben Van den Hoff en De Boevere toch zeker verdiend!" In het kader van de huidige beleidslijnen zowel binnen Nederland als binnen Mindz in het bijzonder: ja. (Alleen natuurlijk als ze veilig binnen hun zelf gekozen omheininkje blijven.

   Van Kessel : [column_Felipe] 29-05 19:27: De social media award is voor zover ik kan zien een initiatief van Erno Hannink en zijn Social media Event. Niet onder mindz vlag dus zoals jij stelt. Of heb ik het nu mis?

   Jolie : [column_Felipe] 29-05 21:39: Zeker Van Kessel, Hannink nam ooit het initiatief. Dit jaar wordt de award meer dan voorheen gesponsord door Mindz/Seats2meet en deze sponsors bevinden zich onder de genomineerden. Hoe het met de jury zit kan ik niet zien. Vzviw werken ze in hetzelfde circuit. Pcies ChristinA, inteelt kun je niet hard genoeg aanmoedigen, het leidt nl. vanzelf tot de Volendamse ziekte, alias pontocerebellaire hypoplasie.

   Nirvana : [Yolanthe] 29-05 22:01: @Jolie: "Volendamse ziekte, alias pontocerebellaire hypoplasie". Kijk, daar was Yolanthe nou bang voor! We laten hier alle media achter ons en publiceren hier op Jolie's weblog de primeur van de echte verklaring van haar breuk met Jan.

   Jolie : [Yolanthe] 29-05 22:09: Haha, L.O.L. Nirvana, jaaaa ;-) we hebben het ook hier vanaf nu alleen nog over Jan en Yo!

   Nirvana : [column_Felipe / Mirck] 29-05 23:14: Helaas ben ik wat minder blij met Mirck, tenminste zoals zaken er nu voorstaan. Wijs is ie in ieder geval niet, tenminste niet op dit moment. In zijn column staat 'no ego'. Je hoeft maar even naar RvdH te kijken om een indruk te krijgen van zijn ego. Hij is van alles en nog wat waaronder een "enthusiastic webtrend strategist" en een "well liked key-note speaker". Ik adviseer Mirck om uit te zien naar een stabielere betrekking waar hij niet langer financieel afhankelijk is van deze man. Daar wordt hij niet alleen zelf beter van, want Nederland kan best wat meer onafhankelijker journalisten gebruiken. Nu een nieuwe slogan voor Jeroen: blijf blij met Mirck. Want zoals het er nu voorstaat kom je niet in de Hemel, Jeroen, om van het Nirvana maar te zwijgen. Het beste en sterkte. PS Een goede, lieve vrouw zou ook niet weg zijn voor je. Zo te zien heb je die waarschijnlijk niet. Die adviseren vaak om uit de buurt te blijven van dit soort baasjes. ;-)

   Van Kessel : [column_Felipe] 30-05 01:25: @Jolie Het lijkt er erg op dat je jouw frustratie richting de, zoals jij het noemt sCNM, afreageert op mindz. Iets te kort door de bocht naar mijn idee. Getuigt niet van enige nuance. Kortom te makkelijk. Probeer het debat aan te gaan met de stichting in plaats van te 'rellen op het internet' Waarbij ik als laatste graag wil zeggen dat dit alles het doel van de stichting mijns inziens rijkelijk voorbij schiet!

   www.brillie.nl : [column_Felipe] 30-05 02:25: Waar twitter je mee?

   Jolie : [column_Felipe] 30-05 08:44: Beste Van Kessel: ik zou je graag inzage geven in de 723 mails van afgelopen jaar, zodat je mijn nuance en positiviteit zèlf kunt zien, net als de intimiderende, blaffende woorden van RvdH. Door het briefgeheim is dit niet mogelijk.

   Jolie : [twittervraag] 30-05 08:45: Afwisselend met Twhirl en Safari Brillie :-)

   Jolie : [column_Felipe / Mirck / RvdH] 30-05 08:58: @Nirvana "Guru" noemt hij zich ook wel. Apostel van de volgende internet-bel, die de komende jaren zal barsten. Al dat holle gezeur van opdraven bij twitter-indianen en marketing-speeches en jezelf verkopen aan medemensen die zichzelf verkopen. Duh.. Wij hebben het hier gewoon te DRUK MET WERK. Wij hebben (eerder teveel) werk met ...gewoon autentiek, integer, technisch en vriendelijk-zijn.

   Xiwel : [column_Felipe/ Mindz] 30-05 11:03: Ik probeerde op Mindz een reactie te plaatsen bij het 2de verhaal van Jasper van Impelen. Jeroen Mirck verwees hiernaar met zijn uittreksellogje. Maar helaas lukt het niet, mijn reaxie werd niet verwerkt. Mogelijk heeft dit te maken met de eeuwige kreet 'Fouten op de pagina', die ik bij de meeste Mindz-pagina's in mijn statusbalk zie. Het ging mij om de volgende zinnen van Jasper's betoog:

   ego zal eerst aan zichzelf denken en is dus minder begaan met andere leden van de club. Dit merk je onder andere doordat niet iedereen een gelijkwaardige stem wordt gegund.

   en

   Ego is dus iemand die snel vooraan staat bij het oprichten of aanmelden bij een community omdat het in eerste instantie voor hem een plek is waar hij zich kan profileren. Het lijkt vaak een goede partij om mee in zee te gaan, ego is actief en zegt de juiste woorden. Maar in de praktijk zal het meer energie kosten dan dat hij bijdraagt.

   Daarbij wilde ik de vraag stellen dat voor 'hij' waarschijnlijk ook 'zij' mag worden gelezen. :-)

   Jolie : [column_Felipe/ Mindz] 30-05 11:38: Wat een treffende citaten Xiwel.. Illustreert erg goed mijn ervaring met PdB/RvdH... "Lijkt een goede partij" pcies: zelf hou ik niet zo van op TV komen: prima om PdB daarin te steunen etc etc.. En wat levert het in concreto op? Twijfel aan de oprechtheid van de motieven. Om je citaten heb ik trouwens een <blockquote>-tag gezet :-) Oh en-eh, ja: Mindz-pages hebben gemiddeld 89 XHTML-errors excl warnings per pagina.. Cyberdigma.nl slechts 28, dus die error-rate moet met 60 errors naar beneden kunnen. Nu alleen nog even leren luisteren naar mensen die niet van pochen houden, "maar" wel oprechte feedback hebben. Waar ik jouw feedback altijd onder schaar Xiwel. Zonde dat je reactie in de Mindz-bugs verloren ging. P.S. Het kan ook zijn dat Mindzblogs maar een middel zijn, en bugs daarom geen prioriteit hebben. Een middel tot wat: geen idee, u mag het zeggen.

   Xiwel : [column_Felipe] 30-05 15:10: Wat een fraaie opmaak. Ik neem aan dat ik zelf geen HTML- of UBB-codes in de reaxi's kan gebruiken? Met de 'een middel tot wat'-vraag denk ik dat Jaspers 'ego'-beschrijving me wel een aardig antwoord lijkt. Overigens volg ik RvdH veel minder en heb ik geen echte visie op zijn beweegredenen. Petra volg ik al een jaar of 6 en ik ben deels bij Web-log begonnen via haar. Ze is een echt ondernemend type met veel inzet. Prima aanzwengelaar. Helaas blijken de voordelen van deze ondernemenden later om te slaan in nadelen als het om continuëring of uitbreiding gaat. Ik heb dat ook vaak in bedrijven meegemaakt en herken het ook wel eens bij mijzelf. Overigens heb ik er minstens zo vaak last van ondervonden. Een bedrijf waar ik 20 jaar gewerkt heb, moest om die reden ooit 400 van de 600 medewerkers op straat zetten. De stichters van dat bedrijf waren volledig ongeschikt om het bedrijf te laten voortbestaan. Ik mocht toen niet, maar ging toch. :-)

   Renesmurf : [column_Felipe] 30-05 16:51: Ik vind vooral dat mensen hun ei kwijt moeten kunnen, maar een discussie kan altijd alle kanten op, het is maar net met welke zin je het niet eens bent en wat je weerwoord daarop is, en dat is voor ieder mens weer anders.

   Nirvana : [Zeemonster van Pyongyang] 31-05 11:19: @Jolie. Dat wilde ik nog schrijven. Ik heb even gegoogled op het Zingende Zeemonster van Pyongyang. Een zingend zeemonster is namelijk een wat bezopen idee, maar niemand schrijft dat hier. Kim Jong-il werd geboren op 16 februari 1942. Op de NL Wikipedia staat: "Op het moment van zijn geboorte zou er voor de kust bij Pyongyang een zeemonster zijn opgedoken dat begon te zingen. Daarnaast zou er een dubbele regenboog boven de stad zijn verschenen en gingen in heel het land de bloemen midden in de winter bloeien. Naar aanleiding van zijn geboorte zou ook een nieuwe ster aan de hemel zijn verschenen." Het zeemonster en de andere opmerkelijke overeenkomsten (de nieuwe ster en Dutch Social Media Star) doen denken aan astrologie. Wat zegt de horoscoop van PdB? Zijn er verbanden met die van Kim Jong-il?

   Jolie : [Zeemonster van Pyongyang] 31-05 12:08: Verhip Nirvana, je hebt nog verder doorgedacht dan ik... :-) ik dacht aan iets dat met de Zee (Zeeland) te maken had, èn met Gróte Democrátishe Leiders... ;-) Het gekke is, wat je zegt blijkt te kloppen (heb ik even mazzel, anders ging ie mank ;-)) Dankzij de Briljante Site van sCNM, waar de privacy van de Bestuurders 200%gerespecteerd wordt, (dit goede nieuws wist ik nog niet eens!) kunnen we vandaag nalezen dat het Zingende Zeemonster van Pyongyang op 18 feb te Oostburg geboren is: beide (Kim Jong il èn het Zeemonster) hebben dus hun zon in +-de 28ste graad van Waterman.. ;-)

   Jolie : [column_Felipe] 31-05 12:36: Klopt Xiwel, HTMLcode kan hier niet (meer,) dat leverde teveel gaten voor spammers ;-/ Maar als je het erintypt, zet ik het ZO ff om naar html, als je wil. P. is inderdaad een goede aanzwengelaar, schaamteloos in haar optreden. Er is ook niks mis met geld-verdienen en aan je bedrijfsbelangen denken; net als je noemt dat stichters vaak andere mensen zijn dan continueerders. Ik zie P. ook niet als kwade genius, zelfs niet achter het sluiten van de Ning. Daar zit De Grote Leider achter. Hij is de enige met belang bij Ning-sluiting. P. heeft daar geen belang bij. Ik begrijp wel dat ze zijn belang kiest en niet het mijne. Ik drink niet, en heb geen horeca-onderneming.

   Jeroen Mirck : [column_Felipe] 31-05 21:45: @Jolie: "Het getuigt dan ook van wijsheid dat Jeroen Mirck vandaag een column publiceert waarin hij pleit voor een geheel nieuwe attitude binnen Mindz." Dat schrijf ik nergens, maar jij leest graag de waarheid die jou blijkbaar het best uitkomt. :)

   Jeroen Mirck : [column_Felipe] 31-05 21:54: @Nirvana: Volgens jou ga ik niet naar de hemel, wat grappig. Ben jij het neefje van André Rouvoet om me dat te ontzeggen? Ik stel gewoon een vraag op dit weblog (daar is het ractieveld ook voor bedoeld) en krijg ineens allerlei woedende mensen achter me aan. Voor alle duidelijkheid: ik heb werkelijk helemaal niets met de Stichting Copyright & Nieuwe Media te maken. Jullie interne ruzie interesseert me weinig. Het was misschien slim geweest het ook intern te houden, dat was mijn opmerking.

   Jolie : [column_Felipe/ Mindz] 31-05 22:19: Het contact met de achterban van Stichting Copyright & Nieuwe Media verloopt ...geheel via Mindz-techniek, Jeroen.
   Woedende mensen? Mij niet hoor. Ik ken je werk binnen Mindz: goed werk; dat heb ik hier ook allang verschillende keren geschreven ;) Een jaar geleden was ik even enthousiast als jij. Na een jaar genuanceerde, beleefde feedback vanuit een professionele achtergrond, ben ik afgeknapt op Mindz. Mindz-techniek verzorgt het contact met de achterban van sCNM. In praktijk betekent dat: het verloopt niet goed. Er zijn klachten, van deelnemers. De mensen die verantwoordelijk zijn voor die Mindz-techniek, kunnen niets met feedback, lijkt het wel.

   Je hebt inderdaad niets met sCNM te maken, -niemand zegt dat- maar wel met Mindz. sCNM koppelen aan Mindz zou leuk geweest zijn, wanneer de Mindz-techniek goed gewerkt had. Het werkt echter niet goed, en door het grote ego of de lange tenen van Ronald, komen bugreports, die hij als kritiek interpreteert, nergens aan.

   Er bestaat een zeker algemeen belang deze dingen niet intern te houden: Stichting Copyright & Nieuwe Media probeert op te treden namens groepen mensen en namens groepen mensen wetten te veranderen.

   Jolie : [column_Felipe/ Mindz] 31-05 22:26: P.S. Jeroen, het verbaast me (nouja ;-/ ook niet meer) dat je ...niet ingaat op de hier geplaatste feedback van Xiwel, die serieus geprobeerd heeft een reactie op je Mindz-forum te plaatsen, en ..vastliep.

   Vincent Ariens : [Mindz-sCNM-problemen] 31-05 23:41: @Xiwel Stuur mij even een mailtje via vincent [at] mindz.com over het vastlopen van een reactie. Feedback ontvangen we altijd graag. We zitten niet voor niks nog in de beta versie! We doen ons best om alles zsm op te lossen en te verbeteren.

   Jolie : [Mindz-sCNM-problemen] 01-06 00:01: Dat is sympathiek Vincent. We blijven hopen op beterschap.

   Xiwel : [Mindz] 01-06 00:30: @Vincent: mail is verstuurd.

   Vincent Ariens : [Mindz] 01-06 08:45: @Xiwel: Dankjewel voor de uitgebreide feedback! Voor de anderen: Feedback is altijd welkom via [hierboven genoemd] emailadres! of via feedback [at] mindz.com!

   Jolie : [Mindz] 01-06 11:38: fantastisch Vincent, het siert je. En Pyongyang kan een voorbeeld aan je nemen!

   lees ook 2 juni 2009 22:14

   Waarom een Stichting die zich zegt sterk te maken voor Copyright en Nieuwe Media een onafhankelijke positie zou moeten innemen.

   reactie geven ]


     Als je namens mensen spreekt, namens mensen wetten wilt veranderen, moet iedereen die je zegt te vertegenwoordigen, ook kunnen meedoen.
     RSS  php-icon © Jolie, 2002, 2009