Homepage Jolie


   Uurhoek-horoscoop van 29 september 2017 om 19u30 op 52°08'45.2"N 5°16'50.1"E

   Dus.... Jij kùnt horoscopen maken, maar bent ermee gestopt omdat mensen je uitlachten?' Mijn vijftienjarige dochter kijkt me aan met die blik van hartgrondige minachting, die alleen jeugdige mensen nog zo eerlijk over hun gezicht kunnen laten glijden, ‘Le-ra-ren op je stu-die....? Duh...’ Nou, de pijn van publiekelijk voor de klas uitgelachen— ‘Mama! Wat kan jou het schelen!?’

   Een paar weken later

   Kijk! Horoscoop, uurhoek. Van het vermiste meisje. Ze zoeken in het bos, maar ze zouden eigenlijk in het water moeten zoeken...’
   Want?
   ‘Het vierde, achtste en twaalfde huis van de uurhoek staan in water..’
   Wa-ter-man... Is lucht mama’, met een spottende lach.
   ‘Nee, kijk: twaalfde huis: waterman op de cusp, maar..... waterteken vissen compleet onderschept in twaalf, met Neptunus erin: dubbel verstopt water in twaalf..’


   Aan het eind van die dag druppelen de eerste beelden binnen van een fiets die uit een vijver getrokken wordt.

   Papa, had jij gehoord wat mama zei over die horoscoop, dat ze in het water moesten zoeken, vóór die fiets gevonden werd? Geloof je er nu in?’
   Nee. Ik geloof niet in astrologie.

   Astrology is a language. If you understand this language, the sky speaks to you.Dane Rudhyar


   Wat spreekt er uit de horoscoop van het moment/plaats/dag (19u30 / 52°08'45.2"N 5°16'50.1"E / 29 september 2017) dat de telefoon van Anne Faber wegviel?


   Om 19u30 *) staat de ascendant, het punt waar de dierenriem onze oostelijke horizon raakt, op 15°Ram.

   De sfeer laat zich beschrijven als "eerst doen, dan denken." Onbesuisd. Agressief wellicht. Dwingend. De 'heer van het moment' is immers Mars. Astroloog Dave Campbell, één van de astrologen die misdaad bekijkt met astrologie, brengt Mars in verband met: boosheid, (seksueel) geweld, brutaliteit, wreedheid, gevecht en moord.

   Moeten we die kant wel uitdenken?’ vraag ik me af, ‘is misdaad niet meteen te extreem? Koorts of slok-/darmwond is met Venus-Mars in het zesde huis toch ook mogelijk? Zou ze ergens bewusteloos met een accute blinde-darmontsteking op de hei liggen?’

   Ik besluit op een willekeurige Tarot-website 3 kaarten te trekken. De uitkomst:

   Uitleg: de situatie begint met een angstig moment of bange voorgevoelens [Maan], daarna volgt een moment van een onbehaaglijke verandering, een dreigende tocht naar een nieuwe oever die nog buiten beeld ligt [Zwaarden Zes], de situatie eindigt levensveranderend of levensbeëindigend [De Dood]...

   Was de uitkomst 'De Wereld' of 'De Kluizenaar' geweest, of om het even welke andere kaart dan Nummer XIII, dan had ik een positieve draai aan Mars kunnen geven. En natuurlijk: elke tarotist zal nu betogen dat Dood/XIII voor 'transformatie' staat, en niet de fysieke dood hoeft te betekenen. Klopt, ik ben de laatste die het zal ontkennen. Maar toch. Mijn vraag was: Naar wat voor horoscoop kijken we hier? Iemand die zich terugtrekt, in retraite is gegaan? Ziek is? Of is die Mars zo gewelddadig als hij lijkt?

   Er zijn meer aanwijzingen voor geweld in de uurhoek. De exacte Mars-Pluto-hoek, kan een aanwijzing zijn voor extreem, obsessief geweld. Dit Mars-Pluto-aspect staat onder extra druk door een Mars-vierkant met Saturnus, opnieuw een aanwijzing voor geweld.

   Wie is de geweldenaar?
   Ik kijk daarvoor naar het eerste huis — "Wie ben je" — en zie daar **) Uranus, de Onvoorspelbare Emotieloze Regelbreker staan, in deze horoscoop Heer Twaalf. Heer Twaalf: onze Onvoorspelbare Regelbreker kan afkomstig zijn uit een ziekenhuis, gevangenis of gesticht. Ook een klooster, een roes of een verslaving is mogelijk: een plek waar hij geen kwaad kan en licht kan vinden.

   Waar richt het geweld zich op?
   De Maan, het vrouwelijke, en in Uurhoek-horoscopen aanduider van het gezochte, loopt vierkant in op Uranus de Onvoorspelbare Regelbreker, achtervolgd door (conjunct met) de obsessieve Pluto, één van die àndere aanwijzingen voor geweld.

   Er zijn een aantal aspecten die ik, bij gebrek aan sites/boeken over het onderwerp "het duiden van moment-horoscopen" niet kan nazoeken. Bijvoorbeeld:
   • De Maan heeft aspecten met vrijwel alle punten in de horoscoop, zie het lijstje in de afbeelding;
   • Het laatste aspect dat de Maan maakt voor ze void of course gaat, is het vierkant met Jupiter (state of emotional excess, regrettable decisions), heer negen in het zevende huis...; het aspect met Mercurius (contact, communicatie) kan de Maan niet meer maken, omdat Mercurius van teken wisselt '(in refranatie' is).
   • De Maan staat op de cusp van het elfde huis, van de hoop, de wensen en de vriendenkring. Waar wijst dat op? Een vriendenkring die hoop houdt, informatie krijgt (maan driehoek mercurius, welliswaar in refranatie, twijfelachtig) over de 'verblijfplaats van het Gezochte?' Het meeleven en meezoeken vanuit het hele land, zoals we deze dagen zien, zou hierdoor kunnen worden aangeduid. Ik weet niet, kortom, welke kant ik uit moet denken.   Bezittingen in het water?
   Waarom zei ik tegen hier thuis, nog voor de fietsvondst, dat men ook in het water moest zoeken?
   Venus, hier 'heer van het tweede huis' (bezittingen) heeft een scheidende link met Neptunus (water) in Vissen (water) in het twaalfde huis (water, het verborgene, wat men kwijt wil.)

   Maar onder welk aspect valt de verblijfplaats van het verdwenen meisje...?
   Is zij aangeduid door de Maan, hier heer vier en vijf, in het elfde huis in steenbok (verlaten, bestemmingverloren-maar-goed-toegankelijke gronden, ruïnes, oude mijnen)? Is zij aangeduid door de Zon, heer zes in het zesde huis in weegschaal (dagelijks werk-terrein, gerechtsgebouwen)? Of wijst de Zon eerder naar de centrale acteur, hier: dader, degene die de verdwijning heeft doen plaatsvinden? Is haar verblijfplaats aangeduid door Saturnus, die staat voor de meest duurzame delen van het lichaam?

   Ook die Saturnus, heer tien en elf, maakt een link met dit water-verborgen-zijn, vanuit het negende huis. Je kunt daarbij ook denken aan een waterweg, een rivier, vanuit het buitenland op weg naar de open zee.
   Saturnus in negen, in boogschutter, kan ook wijzen op een plek bij een religieuze instelling, of een school. Of, bekeken zònder de link naar Neptunus, lees ik in Karen Hamaker's Uurhoekastrologie (1983) op pagina 144: bossen, plekken waar paardenrennen plaatsvinden, heilige plaatsen, kerken, universiteitsgebouwen, legerbarakken, munitie-opslagplaatsen. Teveel mogelijkheden, die allemaal wel op de een of andere manier aanwezig zijn in dit kleine gebied.

   Voor de 'locatie-bepaling' heb ik afgelopen zondag met astro.com een zogenaamde local space chart berekend. Klik op het kaartje om in te zoomen:


   Het lastige van dergelijke horoscoop-windroos-kaartjes vind ik de afstand.... Hoe groot projecteer je de windroos op de landkaart....? Hoe bepaal je een vredesnaam *het* punt op de lijn, in een gebied, waar je zou kunnen zoeken...? Voor mij is dit kaartje weinig behulpzaam, die gebieden die ik met gele highlights heb aangegeven als mogelijke verstek-plekken zijn te groot, de aanduiders te veelduidig. Helaas.

   De vindplaats van de fiets/jas/rugzak vallen in het achtste huis (bezittingen van anderen, mogelijk ook van overledenen.) Maar ik had ze hiermee niet kunnen aanwijzen.
   Het adres van de forensische kliniek in Den Dolder, valt op de lijn van de Zon, een omineus voorteken. Zeker als je bedenkt dat Uranus, de Onvoorspelbare Emotieloze Regelbreker — in deze horoscoop heer van het Twaalfde Huis, klassieke aanduider voor gestichten — in het eerste huis staat èn harde lijnen heeft naar de overige punten in de horoscoop.

   Hoedanook spreekt uit alles een verontrustend en hoogst onverkwikkelijk beeld. Een beeld dat je, net als de zaak van het vermiste meisje, niet los laat.

   Kan ze nog leven?
   Heer acht (het huis van de dood) is Pluto zelf. Hij staat in tien (deze duistere beproeving heeft publiekelijke aandacht), in het monomane Steenbok, conjunct Maan (het vrouwelijke), vierkant Ascendant (vernietigt de brug naar de buitenwereld), driehoek Mars, driehoek Venus (met extra kracht, gemak en luiheid.) Met zoveel aanwijzingen voor geweld zal het me, als ik eerlijk ben, verbazen :-(

   Maar *misschien* kan het, in een van de bovengenoemde verstek-plekken. Wie astrologisch inzicht heeft mag het zeggen, graag!

   10 oktober, 15u04
   Ik heb lang gewacht met het online-plaatsen van deze horoscoop. Is het 'net' om naar planeet-tabellen te kijken als je geen antwoord weet? Is het gepast?

   Vaak maak ik dit type horoscopen nl. niet. De laatste moet geweest zijn van het ontvoeringsmoment van Gerrit-Jan Heijn ;-} En dan was ik ten tijde van de aanhouding van Ferdi E. op vakantie in Engeland en heb ik achteraf niets meer met de kaart gedaan ;-} Vergelijkbare kaarten kan ik op internet niet vinden.

   Op geen enkel astrologische blog (zijn die er, nederlandstalig?) lees ik een analyse van dit vermissingsmoment. Voor mij is het gepaster dan een publiekelijke lynchpartij op sociale media. Maarja, voor hetzelfde geld word je dan zelf weer mikpunt van spot. Ach ja. Such is life, today ;-}

   P.S.:Reageren kan alleen hier in mijn blog.   Voetnoten
   *) Een voetnoot bij het moment, 19u30. In het online-politie-dossier staat "Het laatste signaal dat we van haar telefoon hebben ontvangen is van iets voor 19.30 uur, ten zuidwesten van Soest."
   Wat is "iets voor"? Een minuut? Twee minuten? Bekijken we de moment-horoscoop van 19u28, dan zien we op de oostelijke horizon 14°Ram, ster Alpheratz, een punt dat antieke astrologen in verband brengen met een gewelddadige dood.
   De rest van de horoscoop verandert niet door deze "twee minuten." Alleen dat ene punt van de ster Alpheratz. Zolang ik niet weet welke tijd men met 'iets voor' bedoelt, hou ik de tekening op 19u30, in 15°Ram.

   **) Ik maakte deze uurhoek-horoscoop op 5 oktober, en schreef deze passage, waarin ik Uranus, de Onvoorspelbare Emotieloze Regelbreker noemde, die afkomstig kan zijn uit een ziekenhuis, gevangenis of gesticht, vóór de aanhouding van de man uit de kliniek in Den Dolder.   Links
   Op de links in het artikel hierboven, achter de aanklikbare tekst, vind je een verantwoording van de beweringen. Verder heb ik tientallen, nou nee, honderden pagina's gelezen om deze ene pagina te schrijven. Het blijkt lastig om heldere informatie te vinden over de basisbeginselen van uurhoek- en event-horoscopen.
   Hier enkele links, mocht iemand zich in de techniek willen verdiepen:
   Wroskopos.wordpress.com: Horary, the basic steps
   Dave Campbell, Forensic Astrology (Google Books)
   J. Ligteneigen, Overzicht uurhoek-astrologie
   Carol Wiggers, Horary astrology
   Karen Hamaker, Handboek voor uurhoekastrologie
   Deborah Houlding, Skyscript, Horary
   Deborah Houlding, Skyscript, overzicht artikelen
   Natasa Karalic Koprivica's Horary Astrology Blog
   Kiev School of Astrology, Horary basics
   Serena Powers, Horary Astrology
   Olivia Barclay, A Guide to Horary for Contemporary Astrologers
   Carol Squires, The magic of horary astrology, a beginners guide
   Celeste Teal, ‘Starting as a skeptic in 1975, setting out to prove that astrology was nonsense to a friend; Celeste Teal became a passionate student of the subject upon learning that the movements of the planets actually are synchronized with human events.’ (Herkenbaar.)
   Wellbeing.com.au, Horary astrology
   Wikipedia, Horary astrology
   Gebruikte software: astro.com