potlood

[ uit m'n weblog ]

19 Jan 2005 22:25:

De Trollende Roker

Meewerkend voorwerp in eigen column
Krant bindt strijd aan met Internet” zie ik op Gestopte Roker. Lezen! denk ik, want dat klinkt even slapstick als “Kano bedwingt wereldzeeën.” De Gestopte Roker is de site van de schrijvers die De Gezonde Roker destijds minder leuk maakten. Dus alle gezonde rokers, behalve Ebru Umar en Theo van Gogh zelf.
gestopte roker

Anders dan Van Gogh of Umar, hanteert De Gestopte Roker strakke stijlregels, de stijlregels van Klokkenluider-online. Zo is de columnist allereerst meewerkend voorwerp in zijn eigen column. De werkwoordsvorm is immers bij voorkeur passief: ‘Mij werd ingefluisterd’ — boodschappen die niet ‘gehoord mogen worden.’ De naam van de influisteraar luidt meestal Doorgaans Zeer Welingelichte Bron. De schrijver weet zich per stukje verplicht tot minimaal één spreekwoord of platgetrapte metafoor. Zo smeedt men voortdurend ijzer dat heet is, blijven de kaartenhuizen maar wankelen en kent men alleen honden die er geen brood van lusten.

Een Gestopte Roker kent een lijst zelfstandig naamwoorden, die alleen met bijbehorend bijvoeglijk naamwoord bruikbaar zijn. Dit maakt kennelijk meer indruk op de lezer: Oh, kijk eens! Een èchte broodschrijver, die ooit per wóórd betaald werd!

Klein Klokkenluiderlexicon:
or·de (de ~) => gevestigde orde
moed (de ~) => euvele moed
be·drog (het ~) => onthutsend bedrog
wil·le·keur (de ~) => abjecte willekeur
deu·ren (de ~) => hermetisch gesloten deuren
me·di·a (de ~) => politiek correcte media
plan·nen (de ~) => megalomane plannen
wij·ze (de ~) => onthutsende wijze*)
co·lumn (de ~) => eenzijdige column**)
co·lumn (de ~) => leugenachtige column**)
kerk (de ~) => linkse kerk
in·ter·view (het ~) => onthutsende interview
wij·ze (de ~) => misdadige wijze*)
con·clu·sie (de ~) => politiek-correcte conclusie**)
in·for·ma·tie (de ~) => valse informatie**)
schip (het ~) => zinkende schip

*) indien synoniem voor het niet te gebruiken ‘manier
**) indien door een ànder geschreven

Woorden die door een archaïsche variant vervangen dienen te worden:
manier => wijze
nu => thans
loon => gage
nooit => nimmer

Correct nederlands dat door smurfentaal vervangen dient te worden:
zullen (futurum) => gaan (pseudo-futurum)


Flame-guide
Gestopte Rokers zijn groot voorstander van regels die zelfs de flame-guide afraadt. Deze bijvoorbeeld: zodra je niets te melden hebt, begin je over typ- of spelfouten. Gelukkig bestaat er in dit land Groter Onrecht Dan Spelfouten (al zou je soms denken van niet.) In dit land is nl. altijd wel èrgens censuur te ontdekken.

Zo weten we dankzij de Gestopte Roker dat nederlandse TVzenders de satirische cartoon ‘Southpark’ niet uitzenden dankzij de censuur van de politiek correcte media. Dat alle Southpark-poppen, bekers, tasjes en schriften al 5 jaar afgeprijsd en uitverkocht zijn, ontgaat een Hemelrijk. Misschien moet ze hier eens een videoband komen lenen. Als 'ie nog niet grijs is, want de tape stamt uit een vorig millenium, opgenomen van een nederlandse zender. Verder staat het iedereen, ook Hemelrijk vrij om via zijn of haar schotelantenne overzeese programma's te ontvangen onder het mom van ‘ik omzeil de Hollandse censuur.’ Verzetje-spelen is nog altijd heel populair, en bepaald niet alleen binnen de gehate linkse kerk.

Ook het stijlmiddel KAPITAAL is binnen de Gestopte Roker te belangrijk om ongenoemd te laten. Denkt u niet meteen aan Marx of antieke economische theorieën. Een Gestopte Roker dient zijn tekst te doorspekken met kapitalen, zodat bepaalde woorden meteen van het beeldscherm springen: STEEVAST*) MANIPULATIE*) UITSLUITEND*) PROPAGANDAMATERIAAL*) MISDADIGE WIJZE*) STAAKT!*)
(* Citaten uit de Gestopte Roker.)

Om de lezer die zich in een tekst van Storms, Pieter Storms waant gerust te stellen, plaatst de Gestopte Roker hier en daar tussen twee komma's, een woordje frans of latijn. Denk eraan, wij zijn goed opgeleid. Ja, precies, dat zijn Volkert van der G. en Mohammed B. ook.

Met andere woorden, niets dan lof voor De Gestopte Rokers. Tenslotte is het een hele prestatie om binnen deze regels nog een stukje getikt te krijgen. Wat was nu het verhaal van die Kleine Dapp're Krant, die de strijd aanbond met die zee van data, dat giga, tera en tyfusbytes grote Internet?

Gekken en querulanten nodig
Het bleek, hemel bewaar, een journalist die het getroll op het PvdA-webforum durfde te beschrijven in zijn Parool-column.
gestopte roker

Een paar jaar geleden was dat nog een afgesleten thema geweest. "...elke gemeenschap heeft zijn gekken en querulanten nodig om een gemeenschap te kunnen zijn," schreef Marianne van den Boomen al in haar boek "Leven op het Net." Trollen houden de discussie scherp, en zodra hun preoccupatie de overhand krijgt, mag de lijstbeheerder zich op zijn regels beroepen en de LART uit de kast trekken.

Zo riep Van Domselaar deze week op zijn weblog nog op tot fatsoen, pikte de beheerder van de Indische Buurt-log een bedreiging niet en bestrijden lezers die de hufters zat zijn en de mensen die censuur roepen elkaar op het PvdA-Amsterdam-forum. Het vertrouwde beeld van de afgelopen 10 jaar.
lamusegueule.be trol

Jihadoproepen en religiebashing
Er is één verschil. Sinds de moord op Fortuyn en Van Gogh is de oppertroll uit de grond. Je kunt geen forum meer inkijken, of de beledigingen, jihadoproepen en religiebashers vliegen je om de oren als bijdrage aan de vrije discussie.

Wáág het niet daarbij de vraag stellen of de vrije discussie gediend is bij beledigingen, jihadoproepen en religiebashing. Tenzij, uiteraard, De Gestopte Roker zèlf de vraag stelt of anti-westerse radicalisering een bedreiging van de democratie kan betekenen.

Zo mag Paroolcolumnist Marcel Wiegman zich niet, voorzichtig en tussen de regels, afvragen of het debat gediend is bij beweringen dat de ‘PvdA-Amsterdam de Sharia zou willen invoeren’ of dat de ‘kanker van de Islam zich verspreidt met behulp van de linkse kerk.’

Iedereen die iets wil ondernemen tegen radicalisering, tegen jihadoproepen, tegen bedreigingen van onze democratische vrijheden, probeert De Gestopte Roker in kwaad daglicht te stellen. Meldpunten Discriminatie zijn subsidie-junks. Journalisten zijn leugenaars.

Alleen De Gestopte Roker kan het land nog redden van de ondergang.

Lachende derden zijn de radicalisanten. Oproepen van Paul Scheffer of van een beschaafde Paul Cliteur drukt men inmiddels in dezelfde hoek als die van de werkelijke debatverruwers: de jihadisten en de Gestopte Rokers. Het is bon ton geworden om de moord op Van Gogh aan hemzelf te wijten.

Toen Van Gogh nog leefde, was ik overtuigd dat hij zijn legertje webredacteurs —op Ebru Umar na— ooit zou uitmaken voor “verzuurde veenkabouters met mossige gebitten” of iets dat in zijn stijl lag. De eerste aanzetjes daartoe waren al op Van Gogh's website te lezen.

Helaas. Mohammed B. maakte een eind aan dat proces en de ongebreidelde oppertroll begon een eigen website met eigen voorschriften wat men moet denken. Als zogenaamde erfenis van Theo van Gogh.
Er mag niet over gesproken worden. Dat is Nederland.” besluit Gestopte Roker Kat.
Achwelnee: “Er mag niet over gesproken worden. Dat is De Gestopte Roker.”

Kunnen De Gestopte Rokers niet gewoon weer gaan roken?
reacties ]

Weblog Vandaag
Recent Archief
Borrelpraat Stemadvies
Makelizer
php-icon scripting & tekst © Jolie, 2002, 2005