rechtshulp

[ printervriendelijke versie ]

[ HTML-versie ]

[ print-versie ]

[ fnv-kiem ]
Wanneer je bij een internetbedrijf gaat werken, is het belangrijk een rechtshulpverzekering af te sluiten. Vroeg of laat kom je in aanraking met slechte werkomstandigheden, die je in je eentje onmogelijk kunt rechtzetten.

Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij fnv-kiem. Dit is de jonge vakbond die belangen behartigt van vormgevers binnen internetondernemingen.

Toch kan het heel moeilijk zijn een fnv-dochter in te schakelen wanneer je juridische hulp nodig hebt. Probeer maar eens met een groep collega's contact te leggen met de fnv, wanneer personeelszaken een voorstel heeft geschreven dat elke werknemer die 2 slechte functioneringsbeoordelingen heeft gekregen van zijn afdelingshoofd, salarisverlaging ontvangt en of ontslagen zal worden. Het is maar één van de voorbeelden.

De fnv kan dan één van de volgende excuses geven.

[ individuele zaken ]
Door gebrekkige organisatiegraad binnen nieuwe media- en internetbedrijven, vleugellamme of ontbrekende ondernemingsraden, kan geen enkele bond werkelijk iets ondernemen, zolang het geen individuele zaak betreft.

Zodra je zelf wel iets meemaakt, kan de fnv er wel iets mee, maar is het voor jouw persoonlijke situatie vaak te laat.

Stel dat je in de WAO dreigt te raken, en je werkgever conform de internetgebruiken, alle wetten en reintegratieverplichtingen met voeten treedt. Dan kun je zelf (!) legio reintegratieplannen schrijven, je werkgever bidden de arbowetten na te leven, maar bij gebrek aan potente sancties, kan hij al je voorstellen naast zich neer leggen. Kennelijk staan de WAO-boetes als een aparte post op de begrotingen.

Snelle reintegratie, is ook door huisartsen erkend als het middel om WAO te voorkomen. Langdurige afwijzing door de werkgever van reintegratievoorstellen, kweekt wantrouwen dat herstel bemoeilijkt.

[ WAO misbruik ]
Internetbedrijven zijn WAO-misbruikers. We hebben eens 16 maanden het aantal ontslagen geturfd binnen een willekeurig bedrijf met ongeveer 100 werknemers. Van de 49 ontslagen, gingen 20 mensen, onvrijwillig, tijdens ziekte of WAO, of anderszins via de kantonrechter weg.

Ofwel: een personeelsverloop van 36,7% op jaarbasis en een ziekteverzuimpercentage van ruim 20% met een grote kans op ontslag.

De situatie binnen dit bedrijf bleek niet uitzonderlijk, maar eerder exemplarisch, konden we opmaken uit persoonlijke contacten en e-mails van vrienden bij verschillende internetbedrijven.

Dat betekent dat rechtshulp, bijvoorbeeld via een vakbond, noodzakelijk is alvorens je bij een internetbedrijf in dienst treedt. Welke vakbond is afhankelijk van je positie en voorkeur.

Heb je inmiddels schade opgelopen, of is je eigen arboarts of jurist niet in staat geweest WAO of ontslag te voorkomen, neem dan contact op met Bureau Beroepsziekten fnv. Bureau Beroepsziekten fnv helpt zowel fnv-leden als niet-leden met een beroepsziekte, om de geleden schade te verhalen op de (ex-) werkgever. Veel claims stimuleren werkgevers hopelijk om beroepsziekten te voorkomen.

[ Politiek ]
Uiteraard ligt er, naast een persoonlijke taak, ook een taak voor de politiek en de vakbonden. Vakbonden moeten niet wachten op tientallen individuele zaken, wachten tot Nieuwe Media- en internetbedrijven ondernemingsraden oprichten of zelf gaan nadenken over een CAO. De overheden zouden veel strenger moeten controleren op naleving van de arbowet en misbruik van de WAO.

Internetondernemers hebben er baat bij dat de situatie zo blijft als hij is. Internetwerknemers niet.

Top
© Jolie, 2001

| home | werk | FreeBSD | PHP-kroeg | quicktime | usability | flash | 3D | 3D tutorial | nerdoscopen | webcam