Homepage Jolie
In Memoriam Petra, mijn zusje
portretje jolie
         webcam in de kelder

         Jolies weblog

         Ik ben een extreem christelijk trollenleger

         14 januari 2020 22:01


         TrollenlegerJaJa

         Zo. Het beste gebbetje van 2020 is binnen. Met dank aan Chris H.

         Want dat hele ‘Trollenleger’ waarnaar Chris verwijst, dat ben ik.
         draadje_gebloktdCH.jpg

         Andere interactie had Chris niet.
         OK, Edwin maakte 1 opmerking. Verder ging he-le-maal niemand tegen zijn inconsistente mening in.

         Chris neemt wel vaker een sofistische afslag. Hij heeft dan ook niet voor niets in zijn bio staan dat hij volgens Tanja de Boer een trol is.
         Inderdaad, Chris is een van de trouwe hoplieten van Duk. (Als u niet weet wie Duk is: helemaal niet interessant.)

         Chris en zijn kliek posten op de Twitters gretig over de Holocaust. (U weet hoeveel aandacht ik daar, ook beroepshalve, afgelopen 25 jaar aan besteed heb, maar dat terzijde.)

         Ondertussen —blijkens andere tweets— moeten de grenzen van Nederland dicht. En dat geeft hun tweets, afgewisseld met hun voortdurende Holocaust-in-memoriam, een potsierlijke bijsmaak. Die doet denken aan vooroorlogse kantenberichten: ZULKE MENSCHEN VERDIENEN GEEN HULP en Leeuwarder Courant VOOR HET THEE UUR. Of aan de antisemitische oprichter van de SGP, Henri Kersten. Wie dacht dat Kersten een onkreukbaar steile man was, kan diens antisemitische gebabbel in de Tweede Kamer in 1938 hier nalezen of hier het RD er op naslaan.

         Ironisch genoeg ben ik helemaal niet tegen een migratiesaldo van nul. Als we met 17.419.883 inwoners in Nederland al woningnood, files, teveel fijnstof, ammoniak- en stikstofoxiden-uitstoot hebben, waar moeten alle nieuwe arbeidsmigranten en vluchtelingen dan in de toekomst wonen, eten, werken en autorijden?

         Maar dat argument telt voor kleinrechts niet. De klimaatcrisis bestaat immers niet. Het stikstofprobleem is bedacht door links, of anderszins minderwaardig volk. En —kleinrechts houdt graag een hersenschimmige slag om de arm: als het wèl bestaat, dan hebben de maatregelen ‘slechts 0,00007 graden’ effect.

         Prima. Het kan zijn dat we te laat zijn. Maar de zure regen hebben we aardig weten te verhelpen, net als de uitstoot van cfk's. We zullen toch iets moeten doen, al was het maar dijkverzwaring om de zeespiegelstijging te kunnen overleven.

         Ook op het gebied van de immigratie zullen we kritisch moeten zijn. Christenunie en SP maakten samen (!) al een plan om arbeidsmigratie te reguleren. Je kunt moeilijk iemand die daarnaar verwijst ‘extreem rechts’ laat staan ‘trollenleger’ noemen.

         Ook ben ik overtuigd dat een meerderheid van de mensen onderscheid wil maken tussen ‘echte vluchtelingen’ en ‘economische vluchtelingen’. Of tussen mensen die willen deelnemen aan de maatschappij en mensen die Nederland bij voorbaat al haten. Je zou daar een constructieve discussie over kunnen voeren: welke criteria hanteren we? En daarnaast: hoe ga je om met mensen die hier wonen of geboren zijn, en Nederland, democratie en de westerse cultuur afwijzen? Moet je het bijvoorbeeld toestaan dat er steeds meer confessionele scholen gesticht worden, waar afkeer van de westerse waarden gedoceerd wordt of waar vrijwel alleen migranten naartoe gaan zodat deze kinderen bij voorbaat in segregatie opgroeien? Lousewies van der Laan stelde de vraag al in 2006, en ze was niet de enige. Desondanks nam het terugtrekken in zuilen alleen een hogere vlucht, gestimuleerd door regeringsbeleid.

         Deze discussie is veel te belangrijk en veel te complex om over te laten aan de schreeuwers. Twitter leent zich bovendien niet voor de noodzakelijke nuance. Twitter is niet meer dan de thermometer in de bilnaad van het zich ‘ongehoord’ voelende populisme.

         Maar als ik, *kuch* wij, mijn hele trollenleger, ons als ‘trollen’ laten blokkeren door de schreeuwers en complotdenkers, ons door elitaire volksmenners als Tjierrie laten wegzetten als ‘kwaadwillende elite’, eindigen wij als de bijnaam die zij zichzelf toedichten: ‘ongehoord.’

         Dus Chris, je blokkeerde mij, ik blokkeerde jou en laat me niet breidelen. De enige extreem Christelijke trol hier ben je zelf. “Toedels.”


           RSS  php-icon © mailto: Jolie, 2002, 2015